Język polski

Dobra praktyka

Jak napisać rozprawkę egzaminacyjną? Poradnik dla gimnazjalistów

Drukuj

Autor
Opracowanie: Adam Brożek. Współpraca: Dorota Bielawska, Witold Bobiński, Joanna Dobkowska, Ewa Jaskółowa, Dorota Kaleciak, Wioletta Kozak.
Krótki opis
Umiejętność tworzenia tekstu argumentacyjnego należy do sprawności ważnych nie tylko na etapie nauki w gimnazjum. Przeprowadzenie precyzyjnego rozumowania to umiejętność potrzebna nie tylko na języku polskim. Analizujemy różne problemy i dowodzimy słuszności naszego zdania na matematyce, biologii, historii i na innych przedmiotach. Z poradnika dowiesz się między innymi, jak skutecznie czytać tematy rozprawek, umiejętnie stawiać tezy i przekonująco argumentować.
Cele praktyki

Opracowanie pomaga gimnazjalistom opanować umiejętności tworzenia tekstu argumentacyjnego i – poprzez to – między innymi przygotować się do napisania rozprawki na egzaminie gimnazjalnym.

Treść
  1. Jak zrozumieć temat rozprawki?
  2. Jak rozpocząć rozprawkę?
  3. Jak przekonująco argumentować?
  4. Jak zakończyć rozprawkę?
  5. Przykłady rozprawek dobrych i złych
Komentarz

Całość opracowania jest bardzo spójna, logicznie porządkuje procedury wykonawcze, nie tracąc przy tym z oczu dwóch perspektyw: „od części do całości” i „od całości do części”.

Niewątpliwymi zaletami poradnika są także: bogate i trafne egzemplifikacje w postaci tekstów rozprawek lub ich fragmentów, co upoglądawia teoretyczne, opisowe omówienia, obecność zadań sprawdzających dla ucznia oraz, co należy szczególnie podkreślić, przystępny język i jasny przekaz,  uwzględniający kompetencję językową przeciętnego gimnazjalisty. Istotne jest też to, że z materiałów zamieszczonych w poradniku z powodzeniem skorzystać mogą nie tyko uczniowie, ale także nauczyciele podczas lekcji poświęconych uczeniu pisania rozprawek – krąg potencjalnych odbiorców jest zatem szerszy niż sugerowany w podtytule, co wzmacnia dydaktyczną przydatność opracowania.

[Z recenzji naukowo-merytorycznej prof. Jolanty Nocoń]

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.