Matematyka

Dobra praktyka

Zestaw „Rozgrzewka” – gimnazjum

Drukuj

Autor
Pracownia matematyki
Krótki opis
Przedstawiamy kilka sprawdzonych sposobów urozmaicenia przebiegu lekcji matematyki. Pomysły podzieliliśmy na dziewięć zestawów. Każdy z nich krótko omawiamy i ilustrujemy przykładami.
Cele praktyki

Wzbogacenie zajęć o ciekawe, czasem nietypowe, elementy, ale, przede wszystkim, rozbudzenie ciekawości ucznia i podniesienie efektywności nauczania.

Zestaw „Rozgrzewka”

Krótkie zadanie rozpoczynające zajęcia, które mentalnie przygotowuje uczniów do lekcji.

Treść

Zadania z tej grupy to właściwie zadania ‘przedlekcyjne’. Od razu po wejściu do klasy uczniowie dostają krótkie zadanie do rozwiązania. Zadanie może czekać na nich zapisane na kartkach czy na tablicy, albo może być po prostu dobrze dobranym zadaniem z podręcznika (niektórzy autorzy świadomie zamieścili w swoich podręcznikach takie zadania). Ma ono trzy podstawowe funkcje: przygotować ‘mentalnie’ ucznia do rozpoczynającej się lekcji, dać nauczycielowi kilka minut na organizacyjną część lekcji (sprawdzenie obecności itd.) i jednocześnie maksymalnie efektywnie wykorzystać czas lekcji. Warte zauważenia jest też fakt, że sposób podejścia uczniów do rozgrzewki  pozwala nauczycielowi poczuć w jakim nastroju jest klasa i dostosować do tego dalsze kroki.
Od zadań rozgrzewkowych nie oczekuje się by były trudne, każdy uczeń powinien być w stanie je rozwiązać (nie spełnią swojej roli, jeśli uczniowie zniechęcą się albo zasypią nauczyciela pytaniami, zamiast skupić się na pracy). Poprawne rozwiązanie zadania powinno być podane zaraz na początku lekcji (po sprawdzeniu obecności, przed wprowadzeniem nowego tematu). Uczniowie powinni mieć szansę sprawdzenia swoich odpowiedzi i zadania ewentualnych pytań.
Najczęściej zadania należą do jednego z dwóch typów:
1. nawiązaniem do lekcji poprzedniej (czyli krótkim zadaniem podobnym do tych, które były rozwiązywane na lekcji poprzedniej),
2. przygotowaniem do nowego tematu (przypomnieniem wcześniej poznanych wiadomości potrzebnych do wprowadzenia nowego tematu, albo zadaniem przygotowującym do wprowadzenia nowej umiejętności).
Pierwszy rodzaj wydaje się oczywisty, więc podajemy tylko kilka przykładów drugiego typu.

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.