Geografia

Wiązka zadań

Antarktyda

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Sprawdzian

Zadanie

W tabelach rekordów klimatycznych Ziemi znajdziemy informację, że najniższą temperaturę powietrza na Ziemi zanotowano na Antarktydzie, w rosyjskiej stacji naukowej „Wostok”. Wyniosła ona –89,2ºC !

Dlaczego na tym kontynencie jest tak zimno?

Z wymienionych poniżej zdań wybierz czynniki klimatotwórcze, które wpływają na skrajnie niskie temperatury powietrza na Antarktydzie.

  Czynniki wpływające na temperaturę Tak czy nie?
1. Położenie w wysokich szerokościach geograficznych
(powyżej koła polarnego).
`square` Tak  /  `square` Nie
2. Mała wysokość Słońca nad horyzontem
w czasie lata polarnego.
`square` Tak  /  `square` Nie
3. Stałe zachmurzenie i częste opady obniżające
ilość ciepła otrzymywanego od Słońca.
`square` Tak  /  `square` Nie
4. Średnia grubość pokrywy lodowej równa 2300 m,
co zwiększa wysokość bezwzględną obszaru.
`square` Tak  /  `square` NieOdpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. Tak
2. Tak
3. Nie
4. Tak

Wymaganie ogólne

2.1 Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Uczeń posługuje się podstawowym słownictwem geograficznym w toku opisywania oraz wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym.
2.2 Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Uczeń identyfikuje związki i zależności w środowisku przyrodniczym, gospodarce i życiu społecznym w różnych skalach przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, globalnej)
2.4 Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Uczeń wyjaśnia zróżnicowanie przestrzenne warunków środowiska przyrodniczego oraz działalności człowieka na Ziemi.

Wymaganie szczegółowe

10.15. Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek – przyroda – gospodarka. Uczeń przedstawia cechy położenia i środowiska geograficznego Antarktyki i Arktyki.

Komentarz

Zadanie sprawdza wiadomości o czynnikach wpływających na klimat, o warunkach klimatycznych w różnych częściach Ziemi, oraz o oświetleniu Ziemi w ciągu roku i jego skutkach. Sprawdza także, czy uczeń posługuje się terminologią geograficzną, bo do interpretacji zdania 1. powinien rozumieć określenia „wysokie, niskie i średnie” szerokości geograficzne.

W ogólnopolskim badaniu pilotażowym na grupie 2149 uczniów najwięcej trudności sprawiło uczniom udzielenie poprawnej odpowiedzi w zdaniu 3 (najniższy w całym zadaniu odsetek poprawnych odpowiedzi 37,6%). Prawdopodobnie uczniowie kierowali się błędnym myśleniem, że czynnikiem warunkującym powstawanie lodu lodowcowego jest stałe zachmurzenie ograniczające ilość promieniowania słonecznego oraz związane z nim obfite opady śniegu. Oczywiście lód lodowcowy tworzy się w rezultacie wieloletniego nawarstwiania opadów śniegu oraz skomplikowanych procesów ich przeobrażenia. Są to jednak opady bardzo niskie, a nie obfite. Trudno również mówić o stałym zachmurzeniu w kontekście Antarktydy.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.