Matematyka

Wiązka zadań

Czekolada

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Tereska podzieliła swoją czekoladę w stosunku 1:3, a Martyna podzieliła taką samą czekoladę w stosunku 1:5. Każda oddała Oskarowi mniejszy kawałek. Jaką część czekolady dostał w sumie chłopiec?

    A.  `(1)/(8)`             B.  `1/4`             C.  `5/12`             D.  `8/15`

 


 

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C

Wymaganie ogólne

3. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej sytuacji.

Wymaganie szczegółowe

1.7 Liczby wymierne dodatnie. Uczeń stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.).

Komentarz

Modelem matematycznym sytuacji z zadania jest opis za pomocą ułamków części obu czekolad. Uczniowie mający problemy z takim ujęciem mogą jako modelu użyć dwóch jednakowych prostokątów podzielonych każdy na 12 kratek. W dyskusji należy zwrócić uczniom uwagę, że rozwiązanie zadania jedynie za pomocą sumy  jest możliwe dlatego, że obie czekolady są tej samej wielkości. Kontynuując tan wątek można nawiązać do obliczeń procentowych i do pojęcia punktu procentowego. Problemy uczniowskie z tym zadaniem mogą brać się również z niepełnego opanowania pojęcia podziału w określonym stosunku. Warto więc i tę umiejętność ćwiczyć wykorzystując do tego celu zadania w różnej formie i dotyczące różnej treści.

Słowa kluczowe

liczby wymierne | modelowanie

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.