Fizyka

Wiązka zadań

Rekord Polski na 100 m

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Rekordzistą Polski w biegu na 100 m jest Marian Woronin. Podczas Memoriału Janusza Kusocińskiego w 1984 roku pokonał ten dystans w czasie 10,00 s. 


(1) Czy na podstawie tych danych można określić prędkość Woronina w momencie przekroczenia linii mety?

`square` Tak  /  `square`  Nie,

(2) ponieważ

`square` A. znana jest zarówno droga, jak i czas jej przebycia.
`square` B. można obliczyć prędkość średnią w czasie tego biegu.
`square` C. po starcie sprinter poruszał się ruchem niejednostajnym.  

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Nie

Wymaganie ogólne

1 Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.
3 Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych.

Wymaganie szczegółowe

1.5. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń odróżnia prędkość średnią od chwilowej w ruchu niejednostajnym

Komentarz

Zadanie może być wykorzystane zarówno podczas sprawdzianu, jak i na lekcji.

Uczniowie bez trudu określiliby zapewne prędkość średnią Woronina, zwłaszcza że nieco przypadkowo dane do takiego obliczenia – choć prawdziwe – są wyjątkowo „okrągłe” i wręcz zachęcają do wykonania takiego obliczenia. Zadanie jednak nie wymaga żadnych obliczeń. Wymaga za to chwili refleksji nad tym, jaki sens na wspomniane działanie.

Niestety, nawet dobrze kształceni uczniowie mają w wieku gimnazjalnym skłonność do bagatelizowania stawianych im zadań i odpowiadania na nie pochopnie. Nietrudno więc zgadnąć, że znaczna ich część „nabierze się” na odpowiedź „Tak, A”. Wydaje się przecież, że mamy podane wszystko, co potrzebne, aby „skorzystać ze wzoru”.

Rolą nauczyciela powinno być cierpliwe kształtowanie w uczniach swego rodzaju czujności – spokojnego rozważania postawionego zadania, nawet gdy, tak jak w tym wypadku, wydaje się banalne. Uczeń powinien bowiem zdać sobie sprawę, że bieg sprinterski rozpoczyna się startem od prędkości zerowej. Pierwsza część biegu jest więc ruchem przyspieszonym, co oznacza, że 10 m/s jest prędkością średnią Woronina, ale nie prędkością chwilową w dowolnym momencie biegu.

Zadanie ma na celu pokazanie uczniom, że fizyka nie polega wyłącznie na „podstawianiu do wzorów”, a realna wiedza to umiejętność poprawnego przełożenia znanej z życia sytuacji na język fizyki.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.