Fizyka

Wiązka zadań

Bieg na czas

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

W pewien listopadowy dzień Maciek i jego koledzy postanowili zmierzyć swój czas w biegu na 1 km. Dysponowali zegarkiem z sekundnikiem. Startowali jeden po drugim, a Maciek notował czasy ich startu oraz przybycia do mety w tabeli. Po biegu przedstawiały się one następująco:

  start stop czas biegu
Stefan 15.30:12 15.36:42 6 min 30 s
Mirek 15.30:45 15.37:38 6 min 53 s
Jasiek 15.31:13 15.37:43 6 min 30 s
Marcin 15.31:59 15.37:43 5 min 44 s

Które z poniższych stwierdzeń na temat biegu chłopców są prawdziwe? Wstaw X w odpowiednie miejsce w tabeli.

  Stwierdzenie Prawda czy fałsz?
1. Najszybszym z chłopców był Marcin. `square` Prawda / `square` Fałsz
2. Marcin i Jasiek przybiegli do mety jednocześnie. `square` Prawda / `square` Fałsz
3. Stefan jest tak samo szybki jak Jasiek. `square` Prawda / `square` Fałsz
4. Mirek przebiegł linię mety przed Jaśkiem. `square` Prawda / `square` Fałsz

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 - Prawda,

2 - Prawda,  

3 - Prawda,

4 - Prawda

Wymaganie ogólne

4 Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno-naukowych).

Wymaganie szczegółowe

1.1. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu/ przelicza jednostki prędkości
8.6. Wymagania przekrojowe. Uczeń odczytuje dane z tabeli i zapisuje dane w formie tabeli

Komentarz

Prezentowane zadanie było rozwiązywane w ramach badania pilotażowego przez 155 uczniów liceów ogólnokształcących. Nietypowym elementem zadania jest fakt niejednoczesnego startu chłopców. W związku z tym udzielenie poprawnej odpowiedzi w przypadku stwierdzeń 1 i 3 wymaga analizy ostatniej kolumny tabeli, natomiast w przypadku stwierdzeń 2 i 4 – przedostatniej. Najprawdopodobniej taka konstrukcja zadania, niejako wymuszająca na uczniu świadomy wybór potrzebnych danych, okazała się największym problemem.

Całość zadania poprawnie rozwiązało 36% uczniów, przy czym stwierdzenia 1 i 3 nie sprawiły uczniom większego problemu – poprawną odpowiedź wybrało w nich odpowiednio 90 i 87% badanych osób. Znacznie więcej kłopotu sprawiły uczniom stwierdzenia 2 i 4, które na pierwszy rzut oka reprezentują podobny poziom trudności. Poprawną odpowiedź wskazało w nich odpowiednio 56 i 57%. Zważywszy na fakt, iż prawdopodobieństwo przypadkowego wyboru poprawnej odpowiedzi w danym wierszu wynosi aż 50%, trudno nie uznać wyników za fatalne.

Wyniki zadania wskazują, iż absolwenci gimnazjów mogą mieć poważne problemy z analizą nawet najprostszych danych, o ile tylko są one przedstawione w sposób nietypowy. Uczniowie bowiem wpadali w schemat myślenia w kategoriach jednoczesnego startu zawodników, choć fakt, że tak nie było, jest bardzo mocno podkreślony – nie tylko w tekście, ale i w danych w tabeli.

Ponadto w naszych badaniach diagnostycznych zauważamy słabszą rozwiązywalność zadań, w których wszystkie prawidłowe odpowiedzi są twierdzące lub przeczące. Najprawdopodobniej uczniowie ulegają mylnemu przeświadczeniu, że jeśli część odpowiedzi brzmiała „tak”, to pozostałe powinny brzmieć „nie”, i starają się dopasować rozwiązanie do tego przekonania.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.