Matematyka

Wiązka zadań

Seria potęg

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

1. Zapisz wyrażenie  5 · 83 + 3 · 83  w postaci potęgi o podstawie 8.

2. Zapisz wyrażenie  24 · 85 – 23 · 85  w postaci potęgi o podstawie 8.

3. Zapisz wyrażenie `(6^(8)*66-6^(8)*60)/(6^(-4)*20+6^(-4)*2^(4))`  w postaci potęgi o podstawie 6. 

 

4. Zapisz wyrażenie `(6^(-5)*10^(2)-6^(-5)*8^(2))/(3^(2)*6^(4)+3^(3)*6^(4)`  w postaci potęgi o podstawie 6.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. 84,     2. 86,     3. 611,     4. 6–9

Wymaganie ogólne

4. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu.

Wymaganie szczegółowe

3.2 Potęgi. Uczeń zapisuje w postaci jednej potęgi: iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach, iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach oraz potęgę potęgi (przy wykładnikach naturalnych).

Komentarz

Samo obliczanie potęg jest dla ucznia słabego trudną umiejętnością. Umieszczenie ich w wyrażeniu arytmetycznym może sprawić, że problem stanie się nie do pokonania. Skutecznym sposobem wspomagającym ucznia jest w tej sytuacji wykonanie serii ćwiczeń o wzrastającym stopniu złożoności. Tak jest w przypadku zaproponowanej tu wiązki zadań. W razie potrzeby należałoby przed przystąpieniem do tych ćwiczeń przypomnieć, jak stosuje się prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania.

Słowa kluczowe

obliczanie potęg | strategia

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.