Matematyka

Wiązka zadań

Dwa diagramy

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Na diagramie nr 1 przedstawiono liczbę klientów w pewnym zakładzie fryzjerskim w ciągu kilku kolejnych dni od poniedziałku do piątku. Na diagramie nr 2 przedstawiono przychody tego zakładu w tych dniach. Odpowiedz na następujące pytania:

a) Ile średnio dziennie klientów odwiedzało ten zakład?

b) Jaki był średni dzienny przychód w tym zakładzie?

c) W którym dniu średni przychód na jedną osobę był największy?

d) Jaka kwota przychodu przypada średnio na jednego klienta w okresie tych pięciu dni?

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

a) 14,4,     b) 426 zł,    c) We wtorek,     d) Około 29,58 zł

 

Wymaganie ogólne

4. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu.

Wymaganie szczegółowe

9.1 Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów.
9.4 Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń wyznacza średnią arytmetyczną i medianę zestawu danych.

Komentarz

Odczytywanie, interpretowanie danych statystycznych przedstawionych na diagramie słupkowym to umiejętność dość dobrze opanowana przez gimnazjalistów. Pora więc próbować stawiać przed nimi nieco bardziej złożone problemy – np. takie, jak w tym zadaniu, gdzie aby odpowiedzieć na pytania należy odczytać potrzebne dane z dwóch diagramów, a następnie wykonać jeszcze dodatkowe obliczenia czy rozumowanie. Tego typu zadania kształcą nie tylko samo odczytywanie i przetwarzanie informacji, ale także stawiają przed uczniem konieczność obrania strategii, czy przeprowadzenia niebanalnego rozumowania.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.