Fizyka

Wiązka zadań

Energia piłki

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Marta zanurzyła pod wodę lekką piłeczkę i puściła ją. Piłka wypłynęła na powierzchnię.

Wybierz właściwe dokończenie zdania.

Gdy piłka poruszała się w wodzie, przyspieszając,

`square` A.   rosła zarówno jej energia kinetyczna, jak i potencjalna.

`square` B.   rosła jej energia kinetyczna, a malała potencjalna.

`square` C.   malała jej energia kinetyczna, a rosła potencjalna.

`square` D.   malała zarówno jej energia kinetyczna, jak i potencjalna.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A

Wymaganie ogólne

1 Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.

Wymaganie szczegółowe

2.1. Energia. Uczeń wykorzystuje pojęcie energii mechanicznej i wymienia różne jej formy

Komentarz

Zadanie sprawdza rozumienie pojęcia energii mechanicznej na przykładzie sytuacji, w której mamy do czynienia z kilkoma formami tej energii. Wydaje się, że jest to zadanie bardzo proste, które nie powinno sprawić uczniom żadnych problemów. Jednak wyniki badania pilotażowego pokazały, że poprawnie rozwiązało je zaledwie 29% badanych osób.

Istnieje uzasadniona obawa, że podstawowy problem, na jaki napotykają uczniowie w tym zadaniu, bierze się ze zbyt schematycznego nauczania szkolnego. Bardzo często uczniowie na podstawie kilku typowych zadań z podręcznika dochodzą do wniosku, że w każdej sytuacji, w której rośnie energia kinetyczna jakiegoś ciała, automatycznie maleje jego energia potencjalna (i na odwrót). Prowadzi to do uczenia się tego typu formułek na pamięć, a następnie bezkrytycznego ich powtarzania, niezależnie od kontekstu sytuacyjnego. 

W przypadku tego zadania ofiarami błędnych przekonań padło w sumie niemal 65% uczniów, którzy wybrali odpowiedź B lub C. Nieco ponad 37% badanej populacji odpowiedziało, że rosła energia kinetyczna piłki, a malała potencjalna (odpowiedź B). Odwrotną sytuację (energia kinetyczna malała, a rosła energia potencjalna – odpowiedź C), wybrało nieco ponad 28% badanych osób. 

Wyniki te są bardzo ciekawe, ponieważ pokazują, jak mocno pewne przekonania są zakorzenione w naszej świadomości, pomimo ewidentnych dowodów, że jest inaczej, niż myślimy. Skoro piłka poruszała się do góry, do tego przyspieszając, to musiała rosnąć zarówno jej energia potencjalna, jak i energia kinetyczna. Aby dojść do tego wniosku, uczeń nie potrzebował żadnej zaawansowanej wiedzy. Wystarczająca była znajomość pojęcia energii kinetycznej i potencjalnej oraz umiejętność przeczytania treści zadania ze zrozumieniem. Najprawdopodobniej uczniowie nie zauważali też, że w opisanym przypadku piłkę pchała do góry siła wyporu, w efekcie czego piłeczka nie wykorzystywała zgromadzonej energii mechanicznej.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.