Fizyka

Wiązka zadań

Zamarzanie jeziora

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Wykres przedstawia zależność objętości określonej masy wody od temperatury.

Uzupełnij poniższe stwierdzenia, by uzyskać poprawny opis zjawisk zachodzących w zamarzającym jeziorze.

(1) Mniejszą objętość zajmuje kilogram wody                         

` square` A. o temperaturze 0° C

`square` B. o temperaturze 4° C.

(2) Mniejszą gęstość ma woda

`square` A. o temperaturze 0° C.

`square` B. o temperaturze 4° C.

(3) Woda o temperaturze 0° C gromadzi się i zamarza             

`square` A. na dnie jeziora.

`square` B. przy powierzchni jeziora.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

(1) B

(2) A

(3) B

Wymaganie ogólne

1 Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.

Wymaganie szczegółowe

3.3. Właściwości materii. Uczeń posługuje się pojęciem gęstości
8.2. Wymagania przekrojowe. Uczeń wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia
8.8. Wymagania przekrojowe. Uczeń sporządza wykres na podstawie danych z tabeli (oznaczenie wielkości i skali na osiach) a także odczytuje dane z wykresu

Komentarz

Zadanie sprawdza umiejętność wyciągania wniosków na podstawie informacji odczytanych z wykresu oraz własnej wiedzy. W tym przypadku uczeń dysponuje wykresem zależności objętości wody (przy jej ustalonej masie) od temperatury.

Zadanie nie wymaga żadnych obliczeń, nie wymaga również szacowania jakiejkolwiek wielkości fizycznej. Jedyna wiedza konieczna do jego rozwiązania to znajomość pojęcia gęstości oraz jej związku z objętością i masą badanej substancji. Wydawać by się więc mogło, że uczniowie nie powinni mieć problemów z jego rozwiązaniem.

Tymczasem wyniki uzyskane przez uczniów w pilotażowym badaniu tego zadania pokazują jasno, że trudności sprawia uczniom nawet odczytanie prostej informacji z wykresu: jedynie 64% uczniów odpowiedziało poprawnie na pytanie pierwsze. Jest to dosyć zaskakujące, ponieważ wykres nie jest skomplikowany i łatwo odczytać z niego prawidłową odpowiedź.

Jeśli chodzi o pytanie drugie, to tutaj sytuacja przedstawia się jeszcze gorzej: uczniowie wybierali poprawną odpowiedź rzadziej niż wówczas, gdyby dokonywali wyboru w sposób losowy (jedynie 44% poprawnych odpowiedzi). Świadczy to o tym, że część uczniów, którzy poprawnie odpowiedzieli na poprzednie pytanie, nie potrafiła wyciągnąć wniosków na temat gęstości wody w określonej temperaturze, pomimo iż z wykresu można było odczytać informację na temat jej objętości.

Najmniej problemów sprawiło pytanie trzecie, na które odpowiedziało poprawnie aż 84% uczniów. Wyraźnie słabsze wyniki dwóch poprzednich pytań sugerują, że pomocna okazała się tu wiedza potoczna wynikająca z obserwacji procesów zachodzących w przyrodzie, a nie analiza zjawiska na podstawie podanego wykresu. Poprawnych odpowiedzi na wszystkie trzy pytania udzieliło 29% uczniów, co nie jest wynikiem imponującym, biorąc pod uwagę przewidywany przez autorów stopień trudności zadania.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.