Fizyka

Wiązka zadań

Obserwacja planety Wenus

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Siatkówka składa się tzw. receptorów – światłoczułych końcówek nerwowych, które nazwane są pręcikami i czopkami. Pręciki znajdują się praktycznie w całej siatkówce, poza żółtą plamką, która znajduje się w centrum. Natomiast czopki skoncentrowane są właśnie w żółtej plamce i praktycznie nie występują w pozostałej części siatkówki. Pręciki i czopki nie występują w ślepej plamce – miejscu, w którym nerw wzrokowy wchodzi do oka.

Zadanie

Pewnej nocy Gosia postanowiła obserwować niebo. Ucieszyła się, gdyż oprócz planety Wenus zaobserwowała jakąś jasną gwiazdę.

Następnie Gosia zasłoniła dłonią jedno oko, aby widzieć lepiej drugim i zauważyła, że Wenus „zniknęła”, pomimo, że nadal widziała gwiazdę na niebie. Wybierz prawidłowe uzasadnienie opisujące to zjawisko.

  1. Podkreśl prawidłową
odpowiedź 
  2. Podkreśl prawidłową
odpowiedź 
Obraz Wenus „zniknął”, gdyż powstał na  a) ślepej plamce,

b) żółtej plamce,

c) rogówce,
a w miejscu tym nie ma  a) czopków.

b) pręcików.

c) czopków i pręcików.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1.a, 2.c

Wymaganie ogólne

4 Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno-naukowych).

Wymaganie szczegółowe

7.6. Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą (biegnących równolegle do osi optycznej) posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej
8.2. Wymagania przekrojowe. Uczeń wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia

Komentarz

Zadanie sprawdza w zasadzie wyłącznie umiejętność analizy tekstu. Jednak tekst nie jest prosty, a odpowiedzi na postawione pytania nie są w nim udzielone wprost. Trzeba je wydedukować na podstawie następującego rozumowania: skoro w plamce ślepej nie ma ani czopków, ani pręcików, miejsce to jest w ogóle niewrażliwe na bodźce świetlne. Powstający tam obraz Wenus nie zostanie w ogóle zarejestrowany. Ponieważ żadna informacja na jego temat nie dotrze do mózgu, osobie dokonującej obserwacji będzie się wydawać, że w ogóle nie widzi planety.

Być może dla części uczniów sama nazwa plamki stanowiła podpowiedź, ponieważ brak widoczności jakiegoś obiektu może mieć coś wspólnego z lokalną ślepotą, spowodowaną przez podany w tekście brak komórek światłoczułych.

Zadanie zostało przebadane na próbie 168 uczniów. Na pierwsze pytanie poprawnie odpowiedziało 54%, uczniów, wybierając plamkę ślepą. Poprawnej odpowiedzi na drugie pytanie udzieliło 59% uczniów, słusznie wiążąc zniknięcie obrazu z brakiem obu rodzajów komórek światłoczułych w miejscu jego powstania. Jednak poprawnej odpowiedzi na oba pytania udzieliło tylko 42% uczniów. Ponieważ prawdopodobieństwo losowego trafienia poprawnej odpowiedzi wynosi w przypadku tego zadania 9%, uzyskany wynik sugeruje, że znaczna część uczniów wybierających poprawną odpowiedź dokonywała wyboru świadomie.

Prezentowane zadanie może być dobrym uzupełnieniem lekcji poświęconej zasadzie działania soczewek, w tym budowie i funkcjonowaniu oka.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.