Matematyka

Wiązka zadań

Wielkanocne pisanki

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Asia, Kasia, Wojtek i Jurek przygotowywali wielkanocne pisanki. Asia zrobiła ich dwa razy więcej niż Wojtek, Jurek trzy razy więcej niż Kasia, a Wojtek dwa razy więcej niż Kasia. Kto zrobił najwięcej pisanek?

A.  Asia

B.  Kasia

C.  Wojtek

D.  Jurek

 

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A

Wymaganie ogólne

3. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej sytuacji.
4. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu.

Wymaganie szczegółowe

1.7 Liczby wymierne dodatnie. Uczeń stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.).
6.1 Wyrażenia algebraiczne. Uczeń opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami.

Komentarz

Zadanie możliwe do rozwiązania także na poziomie szkoły podstawowej. W zależności od przyjętej strategii uczeń albo zapisuje podane zależności za pomocą wyrażeń algebraicznych albo przyjmuje  za jedną ze zmiennych konkretną liczbę i wyznacza pozostałe w zależności od niej.

Zadanie bardzo dobrze nadaje się do pracy na lekcji, gdyż łatwo można je ułatwiać lub utrudniać, zmniejszając lub powiększając liczbę dzieci oraz zmieniając dane liczbowe. Można również poprosić uczniów o przygotowanie łatwiejszej i trudniejszej wersji tego zadania.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.