Biologia

Wiązka zadań

Biotechnologiczna kanapka

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Marcin, zainspirowany lekcją na temat biotechnologii tradycyjnej, postanowił przygotować sobie „biotechnologiczną kanapkę”, czyli kanapkę złożoną wyłącznie z produktów uzyskiwanych metodami biotechnologii tradycyjnej.

Oceń, które z poniższych produktów Marcin może wykorzystać w „biotechnologicznej kanapce”?

  Produkt Tak czy nie
1. Biały chleb `square` Tak / `square` Nie
2. Jajko na twardo `square` Tak / `square` Nie
3. Ogórek kiszony `square` Tak / `square` Nie
4. Ser żółty `square` Tak / `square` Nie
5. Szynka wędzona `square` Tak / `square` Nie

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 – Tak,

2 – Nie,

3 – Tak,

4 – Tak,

5 – Nie.

Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Zadanie pozwala sprawdzić, czy uczeń jest świadomy, które z popularnych produktów spożywczych są pozyskiwane w wyniku stosowania biotechnologii tradycyjnej. Pozwala to zweryfikować, czy uczeń faktycznie rozumie, w jakim zakresie tradycyjna biotechnologia była i jest nadal stosowana i czym ona właściwie jest. Zadanie wymaga od ucznia dość dobrej znajomości produktów spożywczych i metod ich produkcji.

Zadanie okazało się trudne – jedynie 28% spośród uczestniczących w badaniu uczniów klas I liceum ogólnokształcącego prawidłowo rozpoznało wszystkie produkty biotechnologii tradycyjnej.

Zdecydowanie najmniej problemów sprawił uczniom ogórek kiszony (86% poprawnych odpowiedzi), być może dlatego, że jest to jeden ze sztandarowych produktów biotechnologii tradycyjnej, zwykle podawany w podręcznikach i artykułach popularnonaukowych jako przykład praktycznego zastosowania fermentacji mlekowej.

Nieco słabiej wypadła klasyfikacja sera żółtego i białego chleba. Odpowiedź „tak” wybrało kolejno 68% i 66% badanych uczniów. Również i te produkty często podawane są jako przykłady wytworów biotechnologii tradycyjnej. Ser żółty, fachowo nazywany serem podpuszczkowym twardym, podawany jest jako przykład zastosowania enzymów, białe pieczywo – drożdży piekarniczych.

Dwa pozostałe produkty, czyli jajko na twardo i szynka wędzona, nie są produktami, w których wytwarzaniu biotechnologia miałaby zastosowanie. Podczas gdy większość (64%) badanych nie miała problemów z klasyfikacją jajka na twardo jako produktu niebiotechnologicznego, to w przypadku szynki wędzonej wynik był słabszy – prawidłowej odpowiedzi udzieliło 49% badanych. Jest to wynik zbliżony do wyniku losowego, co sugeruje, że uczniowie niewiele wiedzą na temat procesu produkcji szynki wędzonej. Można przypuszczać, że lepszy wynik w przypadku jajka na twardo wynika z faktu, że większość uczniów zapewne choć raz w życiu brała czynny udział w jego przygotowaniu.

Zadanie ogranicza się do sprawdzenia wiadomości i w mniejszym stopniu skupia się na umiejętnościach ucznia. Z tego względu najlepiej sprawdzi się podczas pracy na lekcji. Można je również wykorzystać jako element sprawdzianu, oczywiście przy założeniu, że wymienione w zadaniu produkty biotechnologiczne będą omówione na poprzedzających sprawdzian lekcjach.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.