Fizyka

Wiązka zadań

Wycieczka do Krakowa

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Kamil wybiera się na wycieczkę do Krakowa. Zaplanował wszystko bardzo dokładanie: spakował się i kupił bilet dzień wcześniej. Mieszka tylko 3 km od dworca, więc założył, że rano dotrze na pociąg pieszo. Niestety w dzień wyjazdu zaspał. Gdy był gotowy do wyjścia, na zegarku była 7:45. Pociąg odjeżdżał planowo o 8:25. Kamil musiał błyskawicznie podjąć decyzję: czy zdąży na pociąg na piechotę (z plecakiem potrafi maszerować 5km/h), czy musi zamówić taksówkę?

Zaznacz wybrane wyrażenia, aby powstała poprawna odpowiedź.

  (1) Kamil

`square` A.   powinien zamówić taksówkę,

`square` B.    może iść pieszo,

  (2) gdyż czas, jakiego potrzebuje na dotarcie pieszo na dworzec, to około

`square` A.  24 minuty.

`square` B.  36 minut.

`square` C. 48 minut.

`square` D. 72 minuty.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 - B,

2 - B

Wymaganie ogólne

1 Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.
2 Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników.

Wymaganie szczegółowe

1.1. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu/ przelicza jednostki prędkości
8.4. Wymagania przekrojowe. Uczeń przelicza wielokrotności i podwielokrotności (przedrostki mikro-, mili-, centy-, hekto-, kilo-, mega-). Przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina, doba)

Komentarz

Zadanie sprawdza umiejętność analizy sytuacji opartej na prostych obliczeniach matematycznych, wyciągnięcia wniosku z obliczeń i podjęcia decyzji. Zadanie wymaga policzenia czasu potrzebnego na pokonanie podanej drogi w sytuacji, w której znamy wartość prędkości przemieszczania się Kamila. Aby je rozwiązać, uczeń powinien znać wzór na drogę w ruchu jednostajnym i powinien umieć go przekształcić. Nawet jeśli nie pamięta wzoru, może posłużyć się proporcją. Skoro 5 km Kamil przejdzie w czasie 1 godziny, czyli 60 minut, to na 1 km potrzebuje 12 minut, a zatem 3 km przejdzie w czasie 36 minut. Stąd uczeń powinien wybrać odpowiedź B w drugiej części zadania.

Następnie, możemy porównać ten wynik z czasem, jakim dysponuje Kamil. Ponieważ chłopiec ma 40 minut, może iść pieszo. W pierwszej części zadania uczeń powinien więc wybrać odpowiedź B.    

W badaniu przeprowadzonym wśród uczniów pierwszych klas liceum ogólnokształcącego obie części zadania prawidłowo rozwiązało 56% badanych. Pierwszą część zadania, w której trzeba było zdecydować, czy Kamil zdąży dojść pieszo na pociąg, prawidłowo rozwiązało 72% uczniów. Większą trudność sprawiła druga część zadania, dotycząca wyliczenia w minutach dokładnego czasu dojścia Kamila do dworca. Tę część zadania prawidłowo rozwiązało 65% badanych. Przypuszczalnie, zarówno skorzystanie z właściwego wzoru lub ułożenie prostej proporcji, jak i zmiana jednostek czasu (z godziny na minuty) sprawiła uczniom trudności.

Nasuwa się tu wskazówka dla nauczycieli. Jak widać z powyższej analizy, należy bardzo uważać, aby rozwiązując skomplikowane zadania z kinematyki, nie uzyskać takiego efektu – bezradności połowy populacji licealistów wobec banalnego problemu.

Słowa kluczowe

droga | prędkość

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.