Geografia

Wiązka zadań

Droga Marty

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Marta, idąc do szkoły najpierw skręca w małą ulicę, w lewo, za fryzjerem. Potem mija warzywniak, za apteką skręca w prawo i za parę kroków jeszcze raz w prawo, by skrócić sobie drogę przez park i wyjść w końcu prosto na szkołę. Cała trasa, choć kręta zajmuje jej tylko 10 minut marszu.

Oceń prawdziwość stwierdzeń w tabeli.

  Stwierdzenie Prawda czy fałsz?
1. Trasę Marty będzie można szczegółowo zaznaczyć na mapie w skali 1:20 000. `square` Prawda / `square` Fałsz
2. Trasę Marty trudno będzie szczegółowo zaznaczyć na mapie w skali 1:1 000 000. `square` Prawda / `square` Fałsz

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 - Prawda

2 - Prawda

Wymaganie ogólne

3.1 Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. Uczeń wykorzystuje wiedzę i umiejętności geograficzne w celu lepszego rozumienia współczesnego świata i swojego w nim miejsca.

Wymaganie szczegółowe

1.1. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawianiu różnych informacji geograficznych na mapie.

Komentarz

Zadanie o prostej konstrukcji, sprawdzające rozumienie pojęcia skali, jej zapisu, oraz umiejętność oceny informacji zawartych na mapie w zależności od skali. We wstępie zamieszczony jest krótki opis drogi Marty z domu do szkoły, zadaniem ucznia jest określenie, czy na mapach w podanych skalach można taką trasę przedstawić. Uczeń ma do wyboru dwa stwierdzenia, których prawdziwość musi określić.

W pierwszej części zadania uczeń ma stwierdzić czy prawdziwe jest stwierdzenie, że trasę Marty będzie można szczegółowo zaznaczyć na mapie w skali 1:20 000. Przytoczona skala jest charakterystyczna dla map wielkoskalowych, topograficznych. Oznacza ona, że 1 jednostka na mapie odpowiada 20 000 takich samych jednostek w terenie (np. 1cm odpowiada 20 000 cm lub 200 m), czyli jest skalą mapy dokładnej. Marta w trakcie wędrówki do szkoły pokonuje ok. 500 metrów (10 minut marszu) i 3 zakręty. Na mapie w skali 1:20000 trasa ta będzie liczyła 2,5 cm, można ją zatem zaznaczyć w sposób czytelny. Zdanie jest więc prawdziwe. Poprawnej odpowiedzi w tej części zadania udzieliło 60%  spośród 185 uczniów III klasy gimnazjum.

W drugiej części zadania uczeń ma określić prawdziwość stwierdzenia, że trasę Marty trudno będzie szczegółowo zaznaczyć na mapie w skali 1:1 000 000. W tej części uczeń także musi wykazać się rozumieniem pojęcia skali, zapis 1:1 000 000 oznacza, że 1 cm na mapie odpowiada 10 km w terenie.  Z treści zadania wiadomo, że Marta pokonuje drogę do szkoły w około 10 min, oznacza to, że nie jest to duża odległość (ok. 500 m). Trasa wędrówki miała by zatem w tej skali około 0,5 mm długości. Bardzo trudno w czytelny sposób przedstawić na tej mapie tak niewielką odległość. Zdanie jest więc prawdziwe. Poprawnej odpowiedzi w tej części zadania udzieliło 59% spośród 189 uczniów III klasy gimnazjum biorących udział w badaniu.

Całe zadanie okazało się dość trudne dla uczniów. Poprawnie rozwiązało je 25% spośród badanych uczniów. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że zwłaszcza w części drugiej odpowiedzi w tej grupie uczniów wybierane były przypadkowo lub losowo.

 

Słowa kluczowe

mapa | orientacja w terenie

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.