Biologia

Wiązka zadań

Soja w kosmosie

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

W maju 2001 roku na Międzynarodową Stację Kosmiczną wysłano nasiona soi, gdzie rosły w stanie nieważkości specjalnie do tego celu przeznaczonej komorze hodowlanej przez 97 dni. W ciągu tego czasu nasiona wykiełkowały, urosły, zakwitły i wydały kolejne nasiona (42 strąki, 83 nasiona). Uzyskane na stacji rośliny oraz nasiona wysuszono i odesłano z powrotem na Ziemię statkiem kosmicznym Atlantis. Nasiona soi, które przyleciały z kosmosu, charakteryzowały się niższą zawartością tłuszczów, natomiast posiadały więcej węglowodanów. „Kosmiczne” nasiona na Ziemi wykiełkowały i wydały plon.

Oceń, które z wymienionych w tabeli hipotez można odrzucić na podstawie wyników opisanego eksperymentu.

  Hipoteza Czy można odrzucić hipotezę?
1. Warunki na stacji kosmicznej uniemożliwiają wzrost i rozwój soi. `square` Można / `square` Nie można
2. Stan nieważkości wpływa na wartość odżywczą nasion soi. `square` Można / `square` Nie można
3. W warunkach nieważkości kiełkowanie nasion soi jest zahamowane.  `square` Można / `square` Nie można

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 – Można

2 – Nie można

3 – Można

Wymaganie ogólne

2.2 Znajomość metodyki badań biologicznych. Uczeń określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą, formułuje wnioski.
3.2 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe.

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Zadanie sprawdza zaawansowany aspekt czytania ze zrozumieniem, czyli umiejętność weryfikacji, czy wnioski wyciągane z danego tekstu istotnie mają w nim poparcie. Umiejętność ta jest o tyle cenna, że bywa sprawdzana nie tylko w szkołach czy na uczelniach, lecz także w testach weryfikujących umiejętności kandydatów do pracy w niektórych firmach.

Hipotezę 1 można odrzucić. Jest ona w jasny sposób sprzeczna z informacjami podanymi we wstępie, który podaje, iż na stacji kosmicznej nasiona „wykiełkowały, urosły, zakwitły i wydały kolejne nasiona”. Zatem soja przeszłą pełen cykl rozwojowy. Z tego samego powodu można odrzucić hipotezę 3. Zahamowanie kiełkowania nasion jest dość bliskie znaczeniowo uniemożliwieniu wzrostu. Można zatem przyjąć, że hipotezy 2 i 3 są praktycznie tożsame.

Hipotezy 2 odrzucić nie można odrzucić, ponieważ tekst wprowadzający jasno informuje, że nasiona z stacji kosmicznej „charakteryzowały się niższą zawartością tłuszczów, natomiast posiadały więcej węglowodanów”. Nie trzeba zapewne wyjaśniać, że tłuszcze i węglowodany różnią się wartością odżywczą.

Zadanie sprawdzi się jako materiał do omówienia na lekcji lub jako materiał na pracę domową. Może również posłużyć na sprawdzianie, pozwalając ocenić umiejętność pracy z tekstem.

Słowa kluczowe

hipoteza | rozwój roślin | soja

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.