Fizyka

Wiązka zadań

Gramatura papieru

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Praca domowa

Zadanie

Karol pomaga w organizacji koncertu. Jego zadaniem jest przygotowanie i rozwieszenie plakatów informacyjnych. W drukarni zamówił 1000 plakatów o wymiarach 1 m x 1,2 m. Gramatura papieru (masa jednego metra kwadratowego arkusza) wynosi 120 g/m2. Czy może jednorazowo przewieźć z drukarni wszystkie plakaty, jeżeli do samochodu może załadować 200 kg bagażu? 

Uzupełnij zdanie tak, aby powstała wypowiedź prawdziwa. 

(1)   Karol 

`square`  A. może jednorazowo przewieźć wszystkie plakaty

`square`  B. nie może jednorazowo przewieźć wszystkich plakatów 

(2)   ponieważ ważą one

`square` ¨A.  14,4 kg.

`square`   B.  144  kg.

`square`  C. 1440 kg.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1A, 2B.

Wymaganie ogólne

1 Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.

Wymaganie szczegółowe

8.4. Wymagania przekrojowe. Uczeń przelicza wielokrotności i podwielokrotności (przedrostki mikro-, mili-, centy-, hekto-, kilo-, mega-). Przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina, doba)

Komentarz

Zadanie sprawdza umiejętność posługiwania się wielokrotnościami i podwielokrotnościami kilograma. Przeznaczone jest ono dla uczniów gimnazjum i może zostać wykorzystane jako przykład w celu przećwiczenia zamiany jednostek. Warto uświadomić uczniom, że jakkolwiek układ SI (Międzynarodowy Układ Jednostek Miar) bazuje na jednostkach podstawowych, takich jak metr, kilogram czy sekunda, w życiu codziennym używa się bardzo często jednostek pochodnych. 

Na przykład prędkości podajemy zazwyczaj w kilometrach na godzinę (jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, że w ciągu godziny pojazd, człowiek lub zwierzę może pokonać określoną liczbę kilometrów). Podobnie gęstość substancji jest w niektórych tablicach podawana w gramach na centymetr sześcienny (możemy sobie wyobrazić, że próbka badanej substancji o objętości jednego centymetra sześciennego waży określoną liczbę gramów, z czego wynika wartość jej gęstości). Również gramatura papieru, o której mowa w zadaniu, jest wyrażona za pomocą podobnie skonstruowanej jednostki. W tym przypadku wartość 120 g/m2 oznacza, że arkusz o powierzchni metra kwadratowego waży 120 g. 

Aby rozwiązać zadanie, należy w pierwszej kolejności znaleźć masę jednego plakatu. Na podstawie podanych wymiarów możemy stwierdzić, że jego powierzchnia wynosi 1,2 m2.  W takim razie, masa plakatu wynosi  1,2 m2 ∙ 120 g/m2 = 144 g. Skoro odebrano z drukarni 1000 plakatów, ich całkowita masa to 1000 ∙ 144 g = 144 000 g. W tym miejscu należy posłużyć się relacją 1 kg = 1000 g, co prowadzi do wyniku 144 kg. Skoro do bagażnika można jednorazowo załadować 200 kg to Karol może przewieźć na raz wszystkie plakaty. Prawidłową odpowiedzią jest zatem kombinacja 1-A, 2-B. 

Warto zauważyć, że w przypadku tego zadania uczeń nie musi wykonywać dokładnych obliczeń – wystarczy, że oszacuje wynik. Nawet jeśli zaokrągli wartość gramatury papieru do 100 g/m2 uzyska wynik wystarczająco dokładny, aby zorientować się w rzędzie szukanej wielkości i wskazać prawidłową odpowiedź. 

Słowa kluczowe

kilogram | masa

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.