Fizyka

Wiązka zadań

Kiedy wykonano pracę

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Opierając się na informacjach podanych w tabeli, zdecyduj, czy w podanych sytuacjach zachodzą opisane w nagłówkach kolumn zmiany oraz czy wykonywana jest praca. 

Opis działania 

Zmiana położenia

Zmiana kształtu

Czy wykonano pracę?

1.Ugniatanie palcami kulki plasteliny. `square`TAK / `square`NIE `square`TAK/`square`NIE `square`TAK / `square` NIE
2. Przesuwanie szafy po podłodze. `square`TAK / `square`NIE `square`TAK/`square`NIE `square`TAK / `square` NIE
3. Ściskanie w dłoni kamienia.  `square`TAK / `square`NIE `square`TAK/`square`NIE `square`TAK / `square` NIE

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. Nie, Tak, Tak;

2. Tak, Nie, Tak;

3.  Nie, Nie, Nie;

Wymaganie ogólne

4 Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno-naukowych).

Wymaganie szczegółowe

2.2. Energia. Uczeń posługuje się pojęciem pracy i mocy

Komentarz

Prezentowane zadanie sprawdza rozumienie pojęcia pracy wykonanej przez zewnętrzną siłę i zostało wykorzystane w badaniu, w którym wzięli udział uczniowie klas trzecich gimnazjum. Na tym etapie edukacyjnym pracę w mechanice definiuje się jako iloczyn wartości działającej siły oraz wielkości przesunięcia lub odkształcenia ciała, będącego efektem działania tejże siły. Aby rozwiązać zadanie, uczeń powinien kolejno przeanalizować opisy trzech działań zestawione w tabeli. Najpierw należy zastanowić się, czy wymienione działania spowodują przesunięcie lub odkształcenie ciała, a następnie na tej podstawie ocenić, czy działająca siła wykonała pracę.

Prawidłowej oceny pierwszego działania dokonało 52,3% uczniów. Wymagało to zauważenia, że ugniatanie palcami kulki plasteliny nie powoduje wprawdzie zmiany jej położenia, ale powoduje zmianę kształtu, a zatem jest wykonywana praca. Ogromna większość uczniów nie miała w tym przypadku wątpliwości, że kształt ugniatanej kulki się zmienia (92,3% prawidłowych odpowiedzi). Więcej problemów sprawiła jednak następna część zadania – 20,6% uczniów błędnie uznało, że w trakcie ugniatania zmienia się położenie kulki. Być może uczniowie ci mieli wątpliwości co do znaczenia terminu „położenie” w tym konkretnym przypadku i utożsamili zmianę kształtu ze zmianą położenia.

Odsetek osób, które prawidłowo oceniły drugą sytuację, wyniósł w badaniu 89,4%. W tym przypadku należało sobie uświadomić, że przesuwając szafę po podłodze zmieniamy jej położenie (94,1% prawidłowych odpowiedzi), nie powodując zmiany kształtu (również 94,1% prawidłowych odpowiedzi). Większość osób zaznaczających te odpowiedzi uznała, że w opisanej sytuacji została wykonana praca. Wysoka rozwiązywalność tej części zadania może wynikać z faktu, iż wybrany został tu klasyczny przykład, często spotykany w praktyce szkolnej w celu wyjaśnienia znaczenia pracy wykonanej przez siłę na przemieszczenie ciała.   

Najbardziej kłopotliwy dla uczniów okazała się sytuacja trzecia. W tym przypadku 90% osób biorących udział w badaniu odpowiedziało prawidłowo, że ściskanie w dłoni kamienia nie spowoduje zmiany jego położenia, a 92,9% – że nie spowoduje jego odkształcenia. Niemniej problemem okazało się ustalenie, czy w tej sytuacji praca jest wykonywana, czy nie. Tylko 47,7% uczniów zaznaczyło właściwą opcję – praca nie jest wykonywana, ponieważ działająca na kamień siła nie powoduje ani jego przesunięcia ani odkształcenia. Rozwiązywalność całego wiersza wyniosła w badaniu 44,1%.

Wątpliwości wynikły zapewne z faktu, że w trakcie ściskania kamienia ręka człowieka wykonuje pewną pracę, o czym łatwo się samodzielnie przekonać. Zauważmy jednak, że w sytuacji w której wykonujemy ten sam ruch, nawet gdy nie trzymamy w dłoni żadnego przedmiotu – praca również jest wykonywana. Jednak z punktu widzenia fizyki jest to praca wykonana na zmianę kształtu dłoni, nie mająca tak naprawdę nic wspólnego z kamieniem. Czy zatem uczniowie nie zrozumieli błędnie tej części zadania, uznając, iż chodzi w tym przypadku o pracę związaną ze zmianą kształtu dłoni? Z pewnością nie, skoro większość z nich zaznaczyła, że zmiany kształtu nie ma.

Całość zadania prawidłowo rozwiązało 22,9% osób biorących udział w badaniu. Wyniki te wskazują na fakt, iż na III etapie edukacyjnym uczniowie mają problemy z rozumieniem pojęcia pracy oraz ze stosowaniem tego pojęcia w sytuacjach praktycznych. Najwyraźniej łatwiej im zastosować to pojęcie do przykładów typowo szkolnych niż do sytuacji z życia codziennego, a zatem wymagających przeanalizowania pewnego układu fizycznego pod kątem działających w tym układzie sił oraz skutku działania tych sił. 

Słowa kluczowe

praca | siła zewnętrzna

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.