Fizyka

Wiązka zadań

Baterie w latarce

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Michał dostał na gwiazdkę nową latarkę. Żarówka latarki jest w niej zasilana dwiema bateriami AA (popularny „paluszek”). Ponieważ producent zapomniał zaznaczyć, jak  włożyć baterie, aby latarka działała, Michał wypróbował wszystkie możliwości, co pokazano na rysunkach poniżej.

Zaznacz te ułożenia, które powodują, że latarka działa poprawnie.

Ułożenie numer  Czy latarka działa poprawnie? 
 1   `square` Tak / `square` Nie
 2   `square` Tak / `square` Nie
 3   `square` Tak / `square` Nie
 4   `square` Tak / `square` Nie


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1.Tak., 2.Nie., 3.Tak., 4.Nie.

Wymaganie ogólne

1 Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.

Wymaganie szczegółowe

4.12. Elektryczność. Uczeń buduje proste obwody elektryczne i rysuje ich schematy

Komentarz

Zadanie bada umiejętności praktyczne absolwentów gimnazjum, a w szczególności sprawdza, czy radzą sobie w realnych sytuacjach wymagających wiedzy z fizyki.

W dobie powszechnego używania urządzeń elektrycznych zasilanych bateriami każdy człowiek powinien umieć wymienić baterie, kiedy zajdzie potrzeba. Zazwyczaj producent podpowiada, jak należy włożyć baterie, ale jeśli się zdarzy, że nie jest to zaznaczone, to trzeba samemu wydedukować prawidłowe podłączenie na podstawie wiadomości z fizyki. Można to również skutecznie zrobić metodą prób i błędów ale w tym wypadku niepotrzebna jest żadna wiedza.

W przedstawionym zadaniu dla optymalnej pracy latarki wskazane przez producenta baterie należy podłączyć szeregowo, aby ich napięcia się sumowały. Na rysunkach jedynie schematy 1 i 3 przedstawiają poprawne połączenia szeregowe, czyli odpowiednio biegun dodatni jednej baterii połączony z biegunem ujemnym drugiej baterii. W ułożeniach 2 i 4 baterie połączone są nieprawidłowo. Ich napięcia redukują się, zatem sumaryczne napięcie wynosi 0.                       

Wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych wśród uczniów pierwszych klas liceum ogólnokształcącego wskazują na nie za dobre zrozumienie zagadnienia przez absolwentów gimnazjum. Chociaż większość, 66% badanych poprawnie zrobiło wszystkie cztery punkty zadania, to jednak pozostałych 34% nie zrozumiało problemu poruszanego w zadaniu. Prawidłowe odpowiedzi w punktach 1 i 3 poprawnie wskazało po odpowiednio 81% i 87 % spośród wszystkich uczniów biorących udział w badaniu. Natomiast punkty 2 i 4 jako nieprawidłowe wytypowało 94% i 87% badanych. 

Wynik jest zaledwie zadowalający, chociaż można było się spodziewać lepszego rezultatu, gdyż było to, obiektywnie rzecz ujmując, bardzo łatwe zadanie. Zatem, wskazane byłoby poćwiczenie z gimnazjalistami zagadnień dotyczących prądu elektrycznego, bo to jest dział fizyki, który sprawia uczniom dużo problemów.

Słowa kluczowe

bateria | prąd elektryczny

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.