Matematyka

Wiązka zadań

Siatka prostopadłościanu

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Na papierze w kratkę narysowano siatkę prostopadłościanu (zob. rysunek). Bok kratki ma długość 1.

Prostopadłościan ma wymiary

A. 1x1x2                   

B. 2x2x3                    

C. 1x2x3                    

D. 2x3x3


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C

Wymaganie ogólne

2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

11.1 Bryły. Uczeń rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy prawidłowe.

Komentarz

Jest to przykład nietypowego zadania sprawdzającego głównie wyobraźnię  przestrzenną. Warto zwrócić uwagę, że wykorzystywane w nim pojęcia matematyczne nie wykraczają poza podstawę programową dla szkoły podstawowej, jednak sposób ich wykorzystania wymaga większego wyrobienia geometrycznego i dla większości uczniów zadanie dostępne będzie dopiero na poziomie gimnazjum.

Ponieważ na rysunku nie widać pełnego podziału siatki na ściany prostopadłościanu, uczeń musi umieć najpierw dokonać tego podziału, a następnie powinien wyobrazić sobie, jaki kształt będzie miał prostopadłościan o takiej siatce. Jeśli uczniowi to zadanie sprawia kłopoty, to znak, że potrzebuje on podobnych ćwiczeń kształcących wyobraźnię przestrzenną.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.