Biologia

Wiązka zadań

Witamina D

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Organizm człowieka syntetyzuje witaminę D w skórze, a także pobiera nieznaczne jej ilości z pokarmu. Pierwszy etap biosyntezy witaminy D z prowitaminy – pochodnej cholesterolu –  zachodzi w komórkach skóry pod wpływem promieniowania UV. Witamina D wpływa na regulację ilości wapnia i fosforu w organizmie.

Określ, które stwierdzenia z tabeli są prawdziwe, a które fałszywe?

Stwierdzenie Prawda czy fałsz?
1. Ochrona przed promieniowaniem UV chroni przed chorobami kości, np. osteoporozą. Prawda/ Fałsz
2. Witamina D spełnia swoje funkcje jedynie w skórze, ponieważ tam jest syntezowana.   Prawda/ Fałsz
3. Dzieci, których skóra rzadko ma bezpośredni kontakt z promieniami słonecznymi, są narażone na krzywicę. Prawda/ Fałsz
4. Korzystnym skutkiem opalania się jest zwiększenie syntezy witaminy D.   Prawda/ Fałsz

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. Fałsz., 2. Fałsz., 3. Prawda., 4. Prawda.

Wymaganie ogólne

1.1 Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy.
1.2 Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku.
1.3 Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem.
1.4 Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń wskazuje ewolucyjne źródła różnorodności biologicznej.
4.1 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski.
4.2 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń formułuje i przedstawia opinie związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi.

Wymaganie szczegółowe

6.3.3. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka. Układ pokarmowy i odżywianie się. Uczeń przedstawia rolę i skutki niedoboru niektórych witamin (A, C, B6, B12, kwasu foliowego, D), składników mineralnych (Mg, Fe, Ca) i aminokwasów egzogennych w organizmie.

Komentarz

Zadanie diagnozuje umiejętność korzystania z tekstu źródłowego, w którym zawarte są informacje potrzebne (choć niewystarczające) do prawidłowej oceny  wszystkich  czterech stwierdzeń.

Prawidłowa ocena stwierdzenia 1 wymaga od ucznia połączenia ze sobą informacji z tekstu, że witamina D wpływa na gospodarkę wapniową organizmu (a więc także na stan kości) oraz, że witamina D jest syntezowana pod wpływem światła słonecznego (promieniowania UV) z prowitaminy. Zatem ochrona przed promieniowaniem UV nie może chronić człowieka przed osteoporozą, spowodowaną między innymi niedoborem wapnia. Stwierdzenie 1 jako fałszywe oceniło 61% badanych uczniów klas III gimnazjum.

Stwierdzenie 2 jest wyraźnie sprzeczne z treścią wstępu, gdzie mowa jest o wpływie witaminy D na gospodarkę wapniową w organizmie. Zatem nie może być prawdziwe – 59% badanych uznało je za fałszywe.

Stwierdzenie 3 sprawiło najwięcej problemu badanym uczniom, między innymi dlatego, że było tylko luźno  powiązane z informacjami zawartymi w tekście i wymagało od uczniów znajomości przyczyn krzywicy. Jedynie 48% badanych uznało za prawdziwy fakt, że niedobór światła słonecznego może skutkować u dzieci krzywicą. Prawdopodobna przyczyna stosunkowo niewielkiego odsetka prawidłowych odpowiedzi to brak zapisu o krzywicy w podstawie programowej i nieporuszanie tematu tej choroby na lekcjach w kontekście deficytu witaminy D. Obecnie częściej mówi się i dyskutuje o osteoporozie niż o krzywicy, która zdarza się rzadko ze względu na kompleksową opiekę nad ciężarną i merytoryczne wsparcie matki w opiece nad noworodkiem i niemowlęciem.

Stwierdzenie 4 odnosi się do opalania,  które często przedstawiane jest w mediach jako działanie szkodliwe, a nawet niebezpieczne, grożące rozwojem nowotworu skóry. Oczywiście, opalanie się nadmierne, bez kontroli może mieć skutki niekorzystne dla zdrowia człowieka. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że przebywanie na słońcu jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka właśnie ze względu na syntezę witaminy D, z czym zgodziło się 74% badanych uczniów, uznając stwierdzenie 4 za prawdziwe.

Całość zadania rozwiązało poprawnie 21% badanych.

Zadanie można wykorzystać zarówno na lekcji, jak i na sprawdzianie.

Słowa kluczowe

promieniowanie UV | witaminy

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.