Biologia

Wiązka zadań

Dieta a nowotwory

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Podczas badań okresowych lekarz umieścił w dokumentacji pacjenta następujący wpis: „Mężczyzna lat 58, palący papierosy, posiłki: codziennie obiad zawierający smażone lub grillowane mięso, codziennie porcja świeżych warzyw i owoców, regularnie opala się na solarium”.

Które z poniżej wymienionych czynników sprzyjają rozwojowi choroby nowotworowej u tego pacjenta?

  Czynnik Czy sprzyja chorobie nowotworowej?
1. Sposób przygotowywania produktów mięsnych. `square` Tak / `square` Nie
2. Zawartość warzyw i owoców w diecie. `square` Tak / `square` Nie
3. Opalanie się na solarium. `square` Tak / `square` Nie
4. Palenie tytoniu. `square` Tak / `square` Nie
5. Wiek pacjenta. `square` Tak / `square` Nie


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1-T, 2-N, 3-T, 4-T, 5-T

Wymaganie ogólne

3.2 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe.
3.3 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń rozumie i interpretuje pojęcia biologiczne, zna podstawową terminologię biologiczną.

Wymaganie szczegółowe

7.4. Stan zdrowia i choroby. Uczeń przedstawia czynniki sprzyjające rozwojowi choroby nowotworowej (np. niewłaściwa dieta, tryb życia, substancje psychoaktywne, promieniowanie UV) oraz podaje przykłady takich chorób.

Komentarz

Zadanie wymaga od ucznia analizy tekstu źródłowego i porównania pozyskanych z niego danych z własną wiedzą dotyczącą przyczyn nowotworzenia.

Najłatwiejsze do interpretacji dla uczestniczących w badaniu uczniów III klas gimnazjum były dane dotyczące spożywania przez mężczyznę dużej ilości warzyw i owoców (co nie sprzyja powstawaniu nowotworów), opalania się w solarium i palenia papierosów (oba czynniki sprzyjają powstawaniu choroby nowotworowej). Odpowiednio 95%, 96% i 97% badanych uczniów poprawnie oceniło wpływ tych trzech czynników (Nie, Tak, Tak). Trudniejsza dla uczniów okazała się ocena sposobu przygotowywania mięsa – dużo mniejszy odsetek zdaje sobie sprawę, że smażenie lub grillowanie mięsa powoduje powstawanie produktów toksycznych z palonego tłuszczu. Jedynie 48% badanych uznało, że taki sposób obróbki mięsa jest niezdrowy i sprzyja zmianom nowotworowym.

Jeszcze mniejsza grupa badanych (38%) uznała, że wiek pacjenta sprzyja chorobie nowotworowej. Rzadko bowiem nauczyciele czy podręczniki szkolne podają wiek jako czynnik zwiększający ryzyko zachorowania na nowotwór, koncentrują się bowiem zazwyczaj na szkodliwych elementach diety i trybu życia.

Całość zadania rozwiązało poprawnie jedynie 16% badanych uczniów, okazało się zatem trudne.

Zadanie można wykorzystać na lekcji, zwracając uwagę uczniów na wiek, jako jeden z czynników sprzyjających rozwojowi raka.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.