Język polski

Dobra praktyka

Test sumatywny. Powtórka z "Odysei"

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Sprawdzian jest podsumowaniem cyklu czterech lekcji o "Odysei" Homera. Test ten sprawdza wiedzę ucznia z treści lektury i rozumienie funkcjonowania motywu wędrówki w kulturze dawnej i współczesnej.
Cele praktyki

Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego.

Treść

W załączniku wzorce rozwiązania zadań oraz test.

Komentarz

Narzędzie powstało w trakcie badania  "Dydaktyka literatury i języka polskiego gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.