Język polski

Dobra praktyka

"W godzinę śmierci naszej" - prezentacja

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Wykorzystując tę prezentację oraz załączone do niej fragmenty "Pamiętnika z powstania warszawskiego", nauczyciel może omówić lekturę zapisaną w podstawie programowej. Polecenia, zadania, materiał ikonograficzny, filmowy i muzyczny układają się w spójną lekcję, którą można zrealizować w ciągu dwóch lub trzech jednostek lekcyjnych.
Przygotuj

Rzutnik multimedialny, kopie fragmentów tekstów dla uczniów.

Cele praktyki

Uczeń utrwala umiejętności uważnego czytania, wyszukiwania informacji, interpretacji tekstu, zwraca uwagę na język utworu. 

Treść

W załącznikach prezentacja oraz jej opis i potrzebne materiały dodatkowe.

Komentarz

Narzędzie wytworzone w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.