Język polski

Dobra praktyka

Projekt edukacyjny "Nasza szkoła świętuje!"

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Celem projektu jest zorganizowanie Święta Szkoły. Grupa projektowa podejmie szereg działań, które zostaną zaprezentowane podczas głównych obchodów święta. Tymi zadaniami będą: opracowanie kalendarium szkoły, przygotowanie wystawy zawierającej stare fotografie z życia szkoły, nagranie filmu o szkole, zebranie sukcesów szkoły, opracowanie albumu o szkole. Uczniowie sami zaplanują przebieg uroczystości, wykażą się przy tym kreatywnością.
Cele praktyki

Projekt edukacyjny powinien przyczynić się do wzbogacenia  wiedzy uczniów, a także uczyć rozmaitych  sposobów jej wykorzystania, rozwijać umiejętności oraz wpływać na emocjonalne relacje jednostki z otoczeniem, bowiem ważna jest możliwość wspólnego działania określonej grupy młodych ludzi. Projekt pozwala uczniom na samodzielne poszukiwanie różnych źródeł informacji niezbędnych do rozwiązania określonego problemu.

Treść

Załącznik zawiera dokładny opis projektu, w tym zadania, karty pracy i zasady oceniania projektu

Komentarz

Narzędzie pozyskane w toku badania  "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.