Język polski

Dobra praktyka

Wędrówka po Rzymie śladami chrześcijan - prezentacja

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Prezentacja stanowi wprowadzenie do lektury powieści "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. Do slajdów dołączone są komentarze uzupełniające informacje pokazane w prezentacji. Nauczyciel może je wykorzystać, ale może również samodzielnie opracować komentarz do slajdu.
Przygotuj

Rzutnik multimedialny.

Cele praktyki

Zachęcenie do lektury. Uzupełnienie informacji zawartych w powieści Sienkiewicza.

Treść

Załaczniki zawierają prezentację oraz komentarz do slajdów.

Komentarz

Narzedzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w swietle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.