Język polski

Dobra praktyka

Środki stylistyczne z zakresu słownictwa - prezentacja

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Prezentacja wyjaśnia pojęcia takie jak: neologizm, archaizm, zdrobnienie, zgrubienie. Nauczyciel może wykorzystać całą prezentację lub poszczególne jej fragmenty.
Przygotuj

Rzutnik.

Cele praktyki

Uczniowie poznają definicje wymienionych środków stylistycznych oraz ich przykłady. Wykonują również krótkie ćwiczenia, mające na celu utrwalenie zdobytej wiedzy.

Treść

Załącznik zawiera prezentację.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.