Język polski

Dobra praktyka

Narkomania - test na wejściu

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Test przeznaczony jest dla uczniów rozpoczynających III klasę gimnazjum. Podstawę zadań stanowią teksty połączone tematycznie: fragment prozy Barbary Rosiek, fragment wypowiedzi Marka Kotańskiego na temat MONAR-u oraz plakat z kampanii antynarkotykowej. Proponowany czas pracy ucznia z testem: 45 min.
Przygotuj

Karty pracy

Cele praktyki

Sprawdzenie opanowania przez uczniów podstawowych kompetencji związanych przede wszystkim z odbiorem oraz analizą i interpretacją wypowiedzi.

Treść

Załącznik 1. Test na wejściu. Narkomania

Załącznik 2. Odpowiedzi i kryteria przyznawania punktów

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.