Język polski

Dobra praktyka

Projekt edukacyjny "Nie ma sportu bez piękna - K. Wierzyński"

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Zadaniem uczniów jest przygotowanie prezentacji – recytacji wierszy (minispektaklu poetyckiego), które ilustrują sportowców i niektóre dyscypliny sportowe. Scenki te mogą być ilustrowane prezentacją multimedialną związaną z polskimi olimpijczykami. Recytacja powinna być poprzedzona rozklejeniem plakatów i biogramów w szkole, które nawiązują do tematyki recytowanych wierszy, czyli dyscyplin sportowych i sylwetek (już zapomnianych sportowców).
Przygotuj

Zob. kolejne etapy realizacji projektu.

Cele praktyki

Celem projektu jest przybliżenie uczniom poezji Kazimierza Wierzyńskiego oraz idei związanych ze sportem. Uczniowie rozwijają umiejetność interpretacji tekstu poetyckiego, zdobywają wiedzę na temat poety i różnych dziedzin sportu. Poszerzają swoje umiejętności, przygotowując prezentację, wystawę plakatów, spektakl poetycki.

Treść

Załącznik zawiera dokładny opis projektu, w tym zadania, karty pracy i zasady oceniania projektu

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.