Język polski

Dobra praktyka

"Za niebieskimi drzwiami" - cykl lekcji

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Przygotowany cykl scenariuszy jest propozycją omówienia na trzech jednostkach lekcyjnych powieści Marcina Szczygielskiego "Za niebieskimi drzwiami". Powieść utrzymana jest w konwencji przygody, fantazji i horroru. Autor ukazuje tragiczną sytuację z udziałem matki i syna: wypadek samochodowy, czego konsekwencją jest śpiączka matki i kalectwo syna. Kluczem do rozwiązania problemów rodziny są niebieskie drzwi, a raczej to, co jest za nimi.
Cele praktyki

Doskonalenie analizy i interpretacji. Zachęta do przeczytania nowej, ciekawej lektury.

Treść

Załącznik zawiera scenariusze trzech lekcji wraz z komentarzami.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.