Język polski

Dobra praktyka

"Kamyk" Zbigniewa Herberta - wiązka zadań

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Wiązka zadań przeznaczona jest dla II bądź III klasy gimnazjum. Wiązka została pomyślana jako cykl ćwiczeń analityczno-interpretacyjnych, które mają prowadzić do refleksji ogólnohumanistycznej. Można ją wykorzystać w ciągu cyklu lekcji poświęconych analizie relacji człowiek-rzecz.
Cele praktyki

Przybliżenie uczniom wiersza Zbigniewa Herberta "Kamyk", rozwijanie umiejętności interpretacyjnych.

Treść

Załącznik zawiera zestaw zadań do wiersza, komentarze oraz zasady poprawności odpowiedzi.

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.