Język polski

Dobra praktyka

"Milczące miasta" - scenariusz lekcji

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Zaproponowana forma pracy jest nietypowa. Nauczyciel będzie odczytywał kolejne fragmenty opowiadania "Milczące miasta" pochodzącego z najbardziej znanego, opublikowanego w roku 1950 tomu "Kronik marsjańskich" Raya Bradbury’ego i zachęcał uczniów do przewidywania dalszego rozwoju akcji. Uczniowie mogą mieć schowane zeszyty i piórniki.
Cele praktyki

Prezentowany scenariusz jest zachętą do podjęcia z uczniami literackiej zabawy. Podczas dziewięćdziesięciu minut jedynym zadaniem gimnazjalistów będzie słuchanie i mówienie. 

Treść

W załącznikach znajduje się opowiadanie Raya Bradbury'ego i scenariusz lekcji

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.