Język polski

Dobra praktyka

"Milczące miasta" - zadanie

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Zadanie powinno być wykorzystane dopiero po przeprowadzeniu lekcji na podstawie opowiadania Raya Bradbury’ego „Milczące miasta”. Ze względu na zabawowy charakter proponuje się wykorzystanie go w młodszych klasach gimnazjum.
Cele praktyki

Narzędzie służy doskonaleniu umiejętności redagowania opowiadania urozmaiconego kompozycyjnie i fabularnie. 

Treść

Załączniki zawierają treść zadania i kryteria jego oceny.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej". 

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.