Język polski

Dobra praktyka

Przystanek: "Język polski" - zestaw zadań

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Zestaw zadań pozwala uporządkować wiedzę na temat różnych form użytkowych oraz rozwijać umiejętności językowe uczniów. Przewidziany dla uczniów klas II lub III gimnazjalnych.
Przygotuj

Powielone zestawy zadań

Cele praktyki

Zestaw zadań daje możliwość pogłębienia wiedzy gimnazjalisty z zakresu świadomości językowej, znajomości wybranych utworów poetyckich oraz rozwijania umiejętności redakcyjnych. Narzędzie pozwala zarówno pogłębić umiejętność logicznego myślenia (analiza tekstu, czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji, wnioskowanie) w odniesieniu do tekstów użytkowych: regulaminu MZK, sloganu reklamowego oraz literackich, jak i  doskonalić kompetencje tekstotwórcze poprzez redagowanie listu oficjalnego i krótkiej wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym.

Treść

Załączniki zawierają zestaw zadań przygotowany do powielenia oraz kryteria oceny zadań.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.