Język polski

Dobra praktyka

"Przygody Odyseusza" - kartkówka

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Kartkówkę należy przeprowadzić przed lekcją rozpoczynającą omawianie "Przygód Odyseusza" jako sprawdzenie przygotowania uczniów do lekcji. Uczeń może otrzymać maksymalnie 20p. Czas potrzebny do przeprowadzenia kartkówki: ok.20 min.
Cele praktyki

Pozwala sprawdzić znajomość "Przygód Odyseusza" Jana Parandowskiego.

Treść

Załącznik zawiera kartkówkę i oczekiwane rozwiązania.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej"

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.