Język polski

Dobra praktyka

Z Odyseuszem do Itaki - scenariusz lekcji

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Lekcja poświęcona "Przygodom Odyseusza" integrująca j. polski, geografię, informatykę. Ciekawe zadania dla uczniów, elementy gry terenowej.
Przygotuj

Jan Parandowski Przygody Odyseusza, encyklopedia, atlas, komputer z dostępem do Internetu

Cele praktyki

Porządkowanie  informacji na temat losów bohatera. Przybliżenie realiów świata przedstawionego i  odpowiadających im regionów geograficznych – mityzacja rzeczywistości.

Treść

Załączniki zawierają scenariusz lekcji i zadania dla grup oraz mapę podróży Odyseusza.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.