Język polski

Dobra praktyka

Podanie - pojedyncze zadanie

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Zadanie włączone zostało do cyklu lekcji poświęconych Janowi Kochanowskiego. Pozwala wprowadzić formę użytkową, jaką jest podanie, w sposób funkcjonalny. Forma graficzna uatrakcyjnia zadanie i może motywować uczniów do pracy. Podane kryteria oceniania ułatwiają pracę nauczycielowi. Tego rodzaju narzędzie w uczniowskim kontekście odbiorczym wydaje się atrakcyjne. Wiąże też lekturę ucznia z jego sytuacją życiową.
Cele praktyki

Rozwijanie umiejętności pisania podania.

Treść

Załącznik zawiera polecenie, związaną z nim mapę, kryteria oceniania oraz przykładową realizację.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.