Język polski

Dobra praktyka

E. A. Poe "Portret owalny" - kartkówka

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Kartkówka przeznaczona jest do wykonania po omówieniu "Portretu owalnego" na lekcji języka polskiego, poprzedzonego samodzielną lekturą utworu przez uczniów.
Cele praktyki

Narzędzie ma na celu sprawdzenie znajomości fabuły noweli, jak i jej, omówionego na lekcji, przesłania. Zadanie nr 3 z racji wysokiego poziomu trudności skierowane jest do uczniów, którzy opanowali materiał w stopniu ponadprzeciętnym.

Treść

Załącznik zawiera kartkówkę w dwóch wersjach (dla grupy A i grupy B) oraz zasady oceniania.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.