Język polski

Dobra praktyka

"Zemsta" Aleksandra Fredry - scenariusze lekcji

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Scenariusze trzech lekcji poświęconych "Zemście" Aleksandra Fredry.
Cele praktyki

Lekcja pierwsza rozwija umiejętność charakteryzowania postaci literackiej, poświęcona jest Cześnikowi. Podczas lekcji drugiej uczniowie wzbogacają wiedzę o budowie dramatu. Podczas lekcji trzeciej uczniowie analizują sposób, w jaki przedstawiony został Papkin.

Treść

Załącznik zawiera scenariusze lekcji oraz karty pracy dla uczniów.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.