Język polski

Dobra praktyka

"Uliczni handlarze". Test na wejście.

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Test przeznaczony jest dla II klasy gimnazjum. Jako podstawę zadań testowych zaproponowano fragment współczesnego reportażu (2011 r.) Pauliny Wilk "Lalki w ogniu. Opowieści z Indii." Opisujący egzotyczne dla ucznia realia hinduskiego targu tekst, uzupełniony został wplecionymi w treść dwóch zadań fotografiami, nawiązującymi do niego tematycznie.
Cele praktyki

Test „Uliczni handlarze” ma za zadanie sprawdzać wybrane umiejętności z pierwszego obszaru podstawy programowej: odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nim informacji

Treść

Załącznik zawiera test oraz klucz odpowiedzi.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.