Język polski

Dobra praktyka

Jak napisać interpretację? Poradnik

Drukuj

Autor
Krzysztof Biedrzycki. Współpraca: Pracownia Języka Polskiego.
Krótki opis
Prezentowany materiał ma charakter poradnika. Systematyzuje wiedzę z zakresu teorii interpretacji, definiuje ograniczenia i programuje działania prowadzące do powstania tekstów interpretacyjnych. Z uwagi na objętość praktyki całość prezentowana jest w załączniku.
Cele praktyki

Uczniowie  uzyskują wysoką świadomość możliwości i ograniczeń w tworzeniu własnych tekstów, potrafią napisać dojrzałe teksty interpretacyjne.

Treść

INTERPRETACJA. PORADNIK

I) OGÓLNIE O INTERPRETACJI

1. Interpretacja jako czynność pozwalająca odnaleźć się w świecie.

2. Interpretacja jako udział w kulturze.

3. Interpretacja jako umiejętność kształcona podczas lekcji języka polskiego

II) ZASADY INTERPRETACJI  W SKRÓCIE

1. Spontaniczna reakcja.

2. Wstępne rozpoznanie.

3. Uprawomocnienie.

4. Kontekst.

5. Analiza elementów struktury dzieła.

6. Weryfikacja hipotezy interpretacyjnej.

7. Interpretacja interpretacji.

8. Otwarcie na inne interpretacje.

9. Gotowość do reinterpretacji znanego tekstu.

10. Interpretacja nigdy nie jest zakończona.

III) INTERPRETACJA ROZPIĘTA JEST MIĘDZY BIEGUNAMI INWENCJI I DYSCYPLINY

1. Inwencja

2. Dyscyplina

IV) INTERPRETACJA W SZKOLE

 

Komentarz

Z praktyki mogą korzystać uczniowie, jak i nauczyciele podejmujący trud uczenia interpretacji.

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.