Język polski

Dobra praktyka

Interpretacja poprzez zabawę - "Charlie i fabryka czekolady"

Drukuj

Autor
Dorota Bielawska
Krótki opis
Przedstawione scenariusze dwóch lekcji dotyczą powieści „Charlie i fabryka czekolady” Roalda Dahla i stanowią przykład, jak podczas omawiania lektury można wprowadzać elementy twórczej zabawy.
Przygotuj

Karty pracy dla grup (umieszczone w załączniku).

Cele praktyki

Kształtowanie pozytywnego nastawienia do lektury, pogłębienie interpretacji powieści, rozwijanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Treść

W załącznikach zaprezentowano dwa scenariusze lekcji:

1. Seria niefortunnych zdarzeń w fabryce pana Wonki.

2. „Charlie i fabryka czekolady” - konkurs klasowy.

 

Potencjalne problemy

W zależności od możliwości klasy niektóre zadania mogą okazać się zbyt trudne lub zbyt czasochłonne. Nauczyciel musi ewentualnie dokonać wyboru zadań, dopasowując je do zespołu klasowego.

Komentarz

   Podczas pierwszej lekcji (dwugodzinnej) uczniowie przyglądają się bohaterom (uczestnikom wycieczki) i sposobowi ich przedstawiania w książce. Następnie wspólnie wymyślają kolejną postać, której opis powinien być utrzymany w konwencji powieści R. Dahla.
   Druga lekcja składa się z zestawu różnorodnych zadań, które mogą być wykorzystane do przeprowadzenia konkursu w grupach. Na początku nauczyciel dzieli klasę na grupy. Na tablicy przygotowuje tabelę z punktacją. W trakcie zajęć w miarę możliwości sprawdza na bieżąco wykonanie kolejnych zadań, by uczniowie szybko otrzymywali informację zwrotną oraz widzieli wyniki współzawodnictwa między grupami.
   Przy wykonywaniu zadań uczniowie powinni korzystać z książek i słowników.

   Zaprezentowane działania przyjmowane są przez uczniów bardzo pozytywnie. Uczniowie chętnie angażują się w wykonanie zadań, a efekty pracy grup świadczą o niezwykłej pomysłowości dzieci.

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.