Język polski

Dobra praktyka

"Quo vadis" - cykl lekcji

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Zaprezentowany cykl lekcji dotyczy powieści "Quo vadis" i odnosi się do wybranych zagadnień z obszernej problematyki utworu. Cykl obejmuje pięć jednostek lekcyjnych.
Przygotuj

Do każdej lekcji należy przygotować zestaw pomocy, plansz, mapek wskazanych w scenariuszu i umieszczonych w załącznikach. Dobrze, aby uczniowie korzystali na lekcjach z tekstu "Quo vadis". 

 

Cele praktyki

Kształtowanie pozytywnego nastawienia do lektury. Rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji przy zastosowaniu różnorodnych metod, gier, zabaw. Pogłębianie umiejętności współpracy w grupie.

Treść

W załącznikach scenariusze lekcji wraz z odpowiedziami i komentarzami:

Załącznik 1: Lekcja pierwsza i druga dotyczą świata przedstawionego w "Quo vadis".

Załącznik 2: Lekcja trzecia i czwarta to lekcje poświęcone charakteryzowaniu bohaterów powieści.

Załącznik 3: Lekcja piąta dotyczy systemu wartości zawartego w "Quo vadis".

W następnym załączniku znajduje się przykładowy test sprawdząjący wiedzę

i umiejętności na temat lektury po cyklu lekcji.

Kolejne załączniki zawierają materiały pomocnicze do zadań proponowanych na lekcji.

Potencjalne problemy

Zbyt trudne lub czasochłonne zadania. Nauczyciel może dokonać modyfikacji, które uzna za niezbędne.

Komentarz

Podczas dwóch pierwszych lekcji uczniowie przyglądają się miejscom i czasowi akcji. Analizy świata przedstawionego dokonują, grając drużynowo w bingo, tworząc mapę mentalną, wskazujac na mapce Rzymu miejsca ukazane w powieści. Scenariusz proponuje też grę terenową związaną z powieściowymi miejscami.

Kolejne dwie lekcje poświęcone są bohaterom "Quo vadis" - analizę bohaterów ułatwiają różnorodne gry, zagadki, pogłębia dyskusja i prezentacja postaci.

Ostatni scenariusz skupia uwagę uczniów na wartościach pokazanych w lekturze. Podsumowaniem tego tematu jest wygłoszenie mów oskarżycielskich i obrończych.

Narzędzie powstało w trakcie badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

 

 

 

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.