Matematyka

Wiązka zadań

Samochodem czy na rowerze?

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Samochód przebył drogę 36 km ze średnią prędkością `72 (km)/(h)` Chłopiec na rowerze przejechał tę samą drogę ze średnią prędkością `18(km)/(h)` ` ` . O ile minut krócej jechał samochód niż chłopiec na rowerze?

A. o 30 minut

B. o 90 minut

C. o 120 minut

D. o 150 minut

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B.

Wymaganie ogólne

2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

1.7 Liczby wymierne dodatnie. Uczeń stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.).

Komentarz

Treści dotyczace prędkości, drogi i czasu zawarte są w podstawie programowej szkoły podstawowej, ale mogą pojawić się również na egzaminie gimnazjalnym. Zadania związane z tymi zagadnieniami sprawiają uczniom wiele trudności, należy więc w gimnazjum do nich powracać.

Dystraktory w zadaniu zostały dobrane tak, aby odpowiadały konkretnym, popełnianym przez uczniów, błędom. Jeśli uczeń wybrał odpowiedź 120 minut lub 30 minut, to oznacza, że rozwiązał fragment zadania - obliczył czas jazdy chłopca lub samochodu. Wybór odpowiedzi 150 minut może świadczyć o błędzie ucznia w zamianie jednostek (1 godzina=100 minut).

Zadanie to można bez trudu modyfikować w kierunku jego ułatwienia lub utrudnienia, zmieniając dane (inne liczby, czas jazdy zamiast przebytej drogi itd.) lub zmieniając pytanie. Można również przy tej okazji przypomnieć zamianę jednostek.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.