Język polski

Wiązka zadań

„Czarnoksiężnik z Archipelagu” – zestaw po omówieniu powieści

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Opis wiązki zadań

Zestaw jest przeznaczony jest do wykorzystania po omówieniu powieści. Uczniowie mogą wykonać zadania na lekcji lub w ramach pracy domowej. Celem sprawdzianu jest stwierdzenie, w jakim stopniu uczniowie zrozumieli problematykę utworu. Zadania wymagają umiejętności zinterpretowania zarówno podanego fragmentu, jak i całości powieści.

Powrót na wyspę Gont
Ged unosił się na sokolich skrzydłach, spoglądał sokolimi oczyma i, zapominając swoje własne myśli, znał w końcu tylko to, co zna sokół: głód, wiatr, szlak, którym leci.
  Przyleciał do właściwej przystani. Niewielu było ludzi na Roke, a tylko jeden na wyspie Gont, który mógł przywrócić mu postać ludzką.
   Ged był oszołomiony i milczący, gdy się obudził. Ogion nie odzywał się do niego, lecz karmił go mięsem i poił wodą, pozwalał mu siedzieć zgarbionemu przy ogniu, ponuremu jak wielki, zmęczony, posępny sokół. Z nadejściem nocy Ged zasnął. Trzeciego dnia z rana podszedł do kominka, przy którym siedział zapatrzony w płomienie mag, i odezwał się:
- Mistrzu…
- Witaj, chłopcze – powiedział Ogion.
- Wróciłem do ciebie tak samo, jak cię opuściłem: jako głupiec – powiedział młodzieniec głosem szorstkim i ochrypłym. Mag uśmiechnął się z lekka, dał znak Gedowi, aby usiadł po drugiej stronie kominka, a sam zabrał się do parzenia ziół dla nich obu. (…)
Wreszcie Ged odezwał się:
- Przybyłem tu po radę, nie po schronienie, Mistrzu. Nie chciałbym sprowadzać tego cienia na ciebie, lecz on wkrótce tu się zjawi, jeśli zostanę. Niegdyś przegnałeś go właśnie z tej izby…
 - Nie; to było tylko jego przeczucie, cień cienia. Teraz nie potrafiłbym go odegnać. Tylko ty mógłbyś to zrobić.
- Ale ja jestem na razie bezsilny. Czy jest miejsce, gdzie… - Jego głos zamarł, zanim zadał pytanie.
- Nie ma bezpiecznego miejsca – powiedział łagodnie Ogion. – Nie przeistaczaj się ponownie, Ged. Cień usiłuje zniszczyć twoją prawdziwą istotę. Omal tego nie uczynił, gdy wpędził cię w istotę sokoła. Nie, nie wiem, dokąd powinieneś się udać. Jednakże wiem coś o tym, co powinieneś zrobić. Trudno mi mówić ci o tym.
   W milczeniu Geda było żądanie prawdy, więc Ogion powiedział w końcu:
- Musisz zawrócić.
- Zawrócić?
- Jeśli będziesz szedł przed siebie, jeśli nie przerwiesz ucieczki – dokądkolwiek uciekniesz, wszędzie napotkasz niebezpieczeństwo i zło, ono bowiem cię popycha, ono wybiera dla ciebie drogę. To ty musisz wybierać. To ty musisz poszukać tego, co ciebie szuka. Musisz ścigać to, co ciebie ściga.
Ged nic nie powiedział.
 - Nadałem ci imię u źródeł Rzeki Ar – mówił mag – nad strumieniem, który spływa z gór do morza. Człowiek może poznać cel, do którego zmierza – ale nie potrafi go poznać, jeśli nie odwróci się, jeśli nie powróci do swego początku i nie zawrze tego początku w swoim istnieniu. Jeśli nie chce być patykiem porwanym przez wir i pochłoniętym przez prąd, sam musi być owym prądem, całym, od źródła aż do pogrążenia się w morze.
                        Ursula K. Le Guin, Czarnoksiężnik z Archipelagu, przeł. S. Barańczak, Gdańsk 1991.

Zadanie 1

Przy każdej odpowiedzi zaznacz TAK lub NIE.

Przemiana w sokoła:    

a) uratowała Gedowi życie         

TAK

NIE

b) świadczyła o dużej mocy Geda.

TAK

NIE

c) pokazała możliwości wykorzystania magii dla rozrywki.

TAK NIE

d) była realizacją marzeń Geda o lataniu.

TAK NIE

e) była niebezpieczna dla osobowości Geda.

TAK NIE


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

a – TAK, b – TAK, C – NIE, d – NIE, e - TAK

Wymaganie ogólne

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty o coraz bardziej skomplikowanej organizacj i – werbalne i niewerbalne; podejmuje refleksję nad znaczeniami słów i dąży do ich dokładnego rozumienia; krytycznie ocenia zawartość komunikatów.

Wymaganie szczegółowe

1.1.2. Czytanie i słuchanie. Uczeń wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu.

Komentarz

Pierwsze zadanie koncentruje się na sytuacji ukazanej w przedstawionym fragmencie, skłania jednak ucznia do spojrzenia na nią w szerszym kontekście.

Słowa kluczowe

tekst literacki

Zadanie 2

Słowa Geda „Wróciłem do ciebie tak samo, jak cię opuściłem: jako głupiec” świadczą o tym, że

A. wiedza zdobyta w Roke nie zaspokoiła oczekiwań Geda.
B. w życiu Geda po opuszczeniu wyspy Gont nie wydarzyło się nic istotnego.
C. życie nauczyło Geda pokory i dystansu wobec siebie.
D. Ged nie okazał się tak utalentowanym czarnoksiężnikiem, jak się spodziewał.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C

Wymaganie ogólne

2. Analiza i interpretacja tekstów kultury.Uczeń doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury; zyskuje nowe narzędzia, dzięki którym jego lektura jest coraz dojrzalsza, bardziej świadoma i samodzielna; poznaje nowe gatunki i konwencje literackie; wykorzystuje poznane pojęcie w refleksji o literaturze i wartościach; czyta teksty kultury odpowiadające charakterystycznej dla tego wieku wrażliwości – z zakresu literatury młodzieżowej i popularnej; stopniowo zaczyna poznawać dzieła klasyczne ważne dl

Wymaganie szczegółowe

2.1.2. Wstępne rozpoznanie. Uczeń rozpoznaje problematykę utworu.

Komentarz

Zadanie odwołuje się do całości powieści, wymaga refleksji nad przemianą, której uległ główny bohater.

Zadanie sprawdza również umiejętności z zakresu drugiego etapu: SP II.1.10) Uczeń charakteryzuje i ocenia bohaterów.

Słowa kluczowe

tekst literacki

Zadanie 3

Które zdanie informuje o motywach decyzji Geda, gdy jako młodzieniec opuszczał Ogiona?

A. Może być tak, że będę musiał spędzić życie na gonitwie z morza na morze i z lądu na ląd    w nieskończonej, bezowocnej próbie sił, w wiecznym poszukiwaniu cienia.
B. Odzywały się w nim inne pragnienia, które nie dawały się uciszyć: żądza sławy, chęć czynu.
C. Nareszcie, po tym długim, gorzkim, zmarnowanym okresie wiedział raz jeszcze, kim jest i gdzie się znajduje.
D. Nie mógł ścierpieć tego bezradnego czekania, tego siedzenia w pułapce na małej wyspie i mamrotania bezużytecznych zaklęć, które miały go odgrodzić i ochronić.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2. Analiza i interpretacja tekstów kultury.Uczeń doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury; zyskuje nowe narzędzia, dzięki którym jego lektura jest coraz dojrzalsza, bardziej świadoma i samodzielna; poznaje nowe gatunki i konwencje literackie; wykorzystuje poznane pojęcie w refleksji o literaturze i wartościach; czyta teksty kultury odpowiadające charakterystycznej dla tego wieku wrażliwości – z zakresu literatury młodzieżowej i popularnej; stopniowo zaczyna poznawać dzieła klasyczne ważne dl

Wymaganie szczegółowe

2.1.2. Wstępne rozpoznanie. Uczeń rozpoznaje problematykę utworu.

Komentarz

Każdy z podanych cytatów dotyczy czasu, w którym życie Geda ma ulec zmianie – wybór poprawnej odpowiedzi wymaga znajomości całej powieści i rozumienia mechanizmu zmian w postawie Geda.

Zadanie sprawdza również umiejętności z zakresu drugiego etapu: SP II.1.10) Uczeń charakteryzuje i ocenia bohaterów.

Słowa kluczowe

tekst literacki

Zadanie 4

Uzupełnij tabelę, wpisując motywy decyzji Geda i ich konsekwencje.

Decyzja Geda               Motywy podjęcia decyzji     Konsekwencje decyzji
Opuszczenie rodzinnej wioski    

Opuszczenie Roke

   
Opuszczenie wioski, w której był czarnoksiężnikiem    
Powrót do Ogiona    


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Decyzja Geda               Motywy podjęcia decyzji Konsekwencje decyzji
Opuszczenie rodzinnej wioski  ciekawość świata, pragnienie rozwinięcia swojej wiedzy, talentów magicznych  rezygnacja ze „zwykłego” życia, wybranie życia związanego z magią
Opuszczenie Roke  gotowość podjęcia pracy poza ochronną barierą Roke  utrata ochrony przed cieniem, podjęcie ryzyka, spotkanie z cieniem podczas ratowania chłopca
Opuszczenie wioski, w której był czarnoksiężnikiem  obawa przed sprowadzeniem nieszczęścia na wioskę, pragnienie ucieczki przed cieniem  kolejny atak cienia pod postacią Skiorha, wystawienie się na próbę na Dworze Terrenon
Powrót do Ogiona  bezradność, szukanie pomocy w powrocie do ludzkiego kształtu  rozmowa z Ogionem, uzyskanie cennych rad, zmiana w postawie Geda wobec cienia

Wymaganie ogólne

2. Analiza i interpretacja tekstów kultury.Uczeń doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury; zyskuje nowe narzędzia, dzięki którym jego lektura jest coraz dojrzalsza, bardziej świadoma i samodzielna; poznaje nowe gatunki i konwencje literackie; wykorzystuje poznane pojęcie w refleksji o literaturze i wartościach; czyta teksty kultury odpowiadające charakterystycznej dla tego wieku wrażliwości – z zakresu literatury młodzieżowej i popularnej; stopniowo zaczyna poznawać dzieła klasyczne ważne dl

Wymaganie szczegółowe

2.1.2. Wstępne rozpoznanie. Uczeń rozpoznaje problematykę utworu.

Komentarz

Zadanie dotyczy kluczowych momentów w życiu Geda poprzedzających sytuację przedstawioną w wybranym fragmencie. Uczeń musi wykazać się rozumieniem motywów, którymi kierował się bohater i skutków podjętych przez niego decyzji.
Zadanie sprawdza również umiejętności z zakresu drugiego etapu: SP II.1.10) Uczeń charakteryzuje i ocenia bohaterów.

Słowa kluczowe

tekst literacki

Zadanie 5

Kto według Ogiona może zwyciężyć w walce z cieniem?

A. Magowie z Roke.
B. Ged.
C. Ged z pomocą Ogiona.
D. Nikt.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty o coraz bardziej skomplikowanej organizacj i – werbalne i niewerbalne; podejmuje refleksję nad znaczeniami słów i dąży do ich dokładnego rozumienia; krytycznie ocenia zawartość komunikatów.
2. Analiza i interpretacja tekstów kultury.Uczeń doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury; zyskuje nowe narzędzia, dzięki którym jego lektura jest coraz dojrzalsza, bardziej świadoma i samodzielna; poznaje nowe gatunki i konwencje literackie; wykorzystuje poznane pojęcie w refleksji o literaturze i wartościach; czyta teksty kultury odpowiadające charakterystycznej dla tego wieku wrażliwości – z zakresu literatury młodzieżowej i popularnej; stopniowo zaczyna poznawać dzieła klasyczne ważne dl

Wymaganie szczegółowe

1.1.2. Czytanie i słuchanie. Uczeń wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu.
2.1.2. Wstępne rozpoznanie. Uczeń rozpoznaje problematykę utworu.

Komentarz

Zadanie wymaga zrozumienia pouczenia Ogiona.

Słowa kluczowe

tekst literacki

Zadanie 6

Ogion przestrzega Geda przed tym, żeby nie był „patykiem porwanym przez wir”.  W ten sposób radzi mu, żeby był

A. kowalem własnego losu.
B. ofiarą losu.
C. błędnym rycerzem.
D. niespokojnym duchem.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A

Wymaganie ogólne

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty o coraz bardziej skomplikowanej organizacj i – werbalne i niewerbalne; podejmuje refleksję nad znaczeniami słów i dąży do ich dokładnego rozumienia; krytycznie ocenia zawartość komunikatów.
2. Analiza i interpretacja tekstów kultury.Uczeń doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury; zyskuje nowe narzędzia, dzięki którym jego lektura jest coraz dojrzalsza, bardziej świadoma i samodzielna; poznaje nowe gatunki i konwencje literackie; wykorzystuje poznane pojęcie w refleksji o literaturze i wartościach; czyta teksty kultury odpowiadające charakterystycznej dla tego wieku wrażliwości – z zakresu literatury młodzieżowej i popularnej; stopniowo zaczyna poznawać dzieła klasyczne ważne dl
3. Tworzenie wypowiedzi.Uczeń zyskuje coraz wyraźniejszą świadomość funkcji środków językowych, które służą formułowaniu wypowiedzi; zdobywa wiedzę o różnych odmianach polszczyzny i kształci umiejętność poprawnego wykorzystywania ich w różnych sytuacjach, pogłębia znajomość etyki mowy i etykiety języka; poznaje i tworzy nowe, coraz trudniejsze formy wypowiedzi.

Wymaganie szczegółowe

1.1.2. Czytanie i słuchanie. Uczeń wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu.
2.1.2. Wstępne rozpoznanie. Uczeń rozpoznaje problematykę utworu.
3.2.4. Świadomość językowa. Uczeń stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie.

Komentarz

Zadanie sprawdza, czy uczeń rozumie przenośny sens wypowiedzi bohatera i czy zna znaczenie związków frazeologicznych.

Słowa kluczowe

tekst literacki

Zadanie 7

Czego Ogion nauczył Geda o zasadach posługiwania się magią?  

……………………………………………………………………………………………….....

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 pkt
Odpowiedź odwołująca się tylko do przytoczonego fragmentu, np. Ogion przestrzegał Geda przed ponownym przeistaczaniem się, gdyż takie korzystanie z magii jest dla niego niebezpieczne.
2 pkt
Odpowiedź odwołująca się do całości książki, np. Ogion uczył Geda szacunku wobec magii, podkreślał, że trzeba sięgać po zaklęcia bardzo ostrożnie, gdyż za każdym razem posłużenie się magią narusza w różny sposób równowagę świata; sam np. nie korzystał z popularnych zaklęć powstrzymujących deszcz, bo wiedział, że odsunie ten deszcz w inne miejsce.

Wymaganie ogólne

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty o coraz bardziej skomplikowanej organizacj i – werbalne i niewerbalne; podejmuje refleksję nad znaczeniami słów i dąży do ich dokładnego rozumienia; krytycznie ocenia zawartość komunikatów.
2. Analiza i interpretacja tekstów kultury.Uczeń doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury; zyskuje nowe narzędzia, dzięki którym jego lektura jest coraz dojrzalsza, bardziej świadoma i samodzielna; poznaje nowe gatunki i konwencje literackie; wykorzystuje poznane pojęcie w refleksji o literaturze i wartościach; czyta teksty kultury odpowiadające charakterystycznej dla tego wieku wrażliwości – z zakresu literatury młodzieżowej i popularnej; stopniowo zaczyna poznawać dzieła klasyczne ważne dl

Wymaganie szczegółowe

1.1.2. Czytanie i słuchanie. Uczeń wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu.
2.1.2. Wstępne rozpoznanie. Uczeń rozpoznaje problematykę utworu.

Komentarz

Magia odgrywa ogromną rolę w życiu mieszkańców Archipelagu, a Ogion jako nauczyciel Geda uczył go rozwagi i odpowiedzialności spoczywającej na czarnoksiężniku. Pełna odpowiedź na pytanie wymaga odwołania się do całości powieści.

Słowa kluczowe

tekst literacki

Zadanie 8

Co zmieniło się w postawie Geda wobec cienia po spotkaniu z Ogionem?
……………………………………………………………………………………………….....

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Ged przestał uciekać, przestał szukać schronienia, sam udał się w pościg za cieniem, dążył do otwartej walki, bezpośredniego starcia.

Wymaganie ogólne

2. Analiza i interpretacja tekstów kultury.Uczeń doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury; zyskuje nowe narzędzia, dzięki którym jego lektura jest coraz dojrzalsza, bardziej świadoma i samodzielna; poznaje nowe gatunki i konwencje literackie; wykorzystuje poznane pojęcie w refleksji o literaturze i wartościach; czyta teksty kultury odpowiadające charakterystycznej dla tego wieku wrażliwości – z zakresu literatury młodzieżowej i popularnej; stopniowo zaczyna poznawać dzieła klasyczne ważne dl

Wymaganie szczegółowe

2.1.2. Wstępne rozpoznanie. Uczeń rozpoznaje problematykę utworu.

Komentarz

Spotkanie z Ogionem było bardzo ważnym etapem dojrzewania Geda, pomogło mu podjąć prawdziwą walkę z cieniem. Uczeń powinien wykazać się rozumieniem znaczenia tego wydarzenia w kontekście losów bohatera.

Słowa kluczowe

tekst literacki

Zadanie 9

Po pojedynku Geda z cieniem Vetch zaczynał rozumieć prawdę: Ged ani nie został pokonany, ani nie zwyciężył.  Co oznacza to stwierdzenie?
……………………………………………………………………………………………….....

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Pojedynek Geda z cieniem, podczas którego Ged nazwał cień swoim imieniem, pokazuje połączenie się dwóch sfer osobowości, pogodzenie się ze złem, lękiem, świadomością śmierci.

Wymaganie ogólne

2. Analiza i interpretacja tekstów kultury.Uczeń doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury; zyskuje nowe narzędzia, dzięki którym jego lektura jest coraz dojrzalsza, bardziej świadoma i samodzielna; poznaje nowe gatunki i konwencje literackie; wykorzystuje poznane pojęcie w refleksji o literaturze i wartościach; czyta teksty kultury odpowiadające charakterystycznej dla tego wieku wrażliwości – z zakresu literatury młodzieżowej i popularnej; stopniowo zaczyna poznawać dzieła klasyczne ważne dl

Wymaganie szczegółowe

2.1.2. Wstępne rozpoznanie. Uczeń rozpoznaje problematykę utworu.
2.3.1. Interpretacja. Uczeń przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją.
2.4.2. Wartości i wartościowanie. Uczeń omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne, np. miłość, przyjaźń, śmierć, cierpienie, lęk, nadzieja, wiara religijna, samotność, inność, poczucie wspólnoty, solidarność, sprawiedliwość/ dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne.

Komentarz

Zadanie wymaga znajomości całego utworu, odwołuje się do rozumienia sceny, w której zostaje odkryta tajemnica cienia. Uczeń powinien przedstawić swoją interpretację przesłania książki.

Słowa kluczowe

tekst literacki

Zadanie 10

Co decyduje o przynależności „Czarnoksiężnika z Archipelagu” do literatury fantasy?
Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi.

A. Stworzenie rozbudowanego, alternatywnego świata.
B. Samotność głównego bohatera.
C. Duża rola magii w życiu bohaterów.
D. Obecność trolli, elfów, krasnoludów.
E. Szczęśliwe zakończenie.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A, C

Wymaganie ogólne

2. Analiza i interpretacja tekstów kultury.Uczeń doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury; zyskuje nowe narzędzia, dzięki którym jego lektura jest coraz dojrzalsza, bardziej świadoma i samodzielna; poznaje nowe gatunki i konwencje literackie; wykorzystuje poznane pojęcie w refleksji o literaturze i wartościach; czyta teksty kultury odpowiadające charakterystycznej dla tego wieku wrażliwości – z zakresu literatury młodzieżowej i popularnej; stopniowo zaczyna poznawać dzieła klasyczne ważne dl

Wymaganie szczegółowe

2.1.2. Wstępne rozpoznanie. Uczeń rozpoznaje problematykę utworu.
2.2.8. Analiza. Uczeń rozpoznaje odmiany gatunkowe literatury popularnej: powieść lub opowiadanie obyczajowe, przygodowe, detektywistyczne, fantastycznonaukowe, fantasy.

Komentarz

Pojęcie fantasy często kojarzy się z utworami, w których występują postacie fantastyczne pochodzące z mitologii skandynawskiej, jak trolle czy elfy. W „Czarnoksiężniku z Archipelagu” stworzenia te nie pojawiają się: jedyna postać baśniowo-magiczna to smok. Uczeń powinien wiedzieć, że do najważniejszych cech wyróżniających fantasy należy kreacja niezwykłego świata, w którym szczególną rolę odgrywa magia.

Słowa kluczowe

tekst literacki

Zadanie 11

Stanisław Lem napisał o „Czarnoksiężniku z Archipelagu”: Jest to opowieść o naukach pobieranych przez młodzieńca z wymyślonej krainy u fikcyjnych mędrców władających fantastycznym kunsztem czarnoksięskim. Zarazem jest to opowieść realistyczna…”
Wyjaśnij na czym polega realizm „Czarnoksiężnika z Archipelagu”.

…………………………………………………………………………………………………..

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Powieść Urszuli Le Guin jest realistyczna np. w zakresie przedstawiania natury człowieka, świata, problemów związanych z dorastaniem, naturą zła, skomplikowaną osobowością człowieka.

Wymaganie ogólne

2. Analiza i interpretacja tekstów kultury.Uczeń doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury; zyskuje nowe narzędzia, dzięki którym jego lektura jest coraz dojrzalsza, bardziej świadoma i samodzielna; poznaje nowe gatunki i konwencje literackie; wykorzystuje poznane pojęcie w refleksji o literaturze i wartościach; czyta teksty kultury odpowiadające charakterystycznej dla tego wieku wrażliwości – z zakresu literatury młodzieżowej i popularnej; stopniowo zaczyna poznawać dzieła klasyczne ważne dl

Wymaganie szczegółowe

2.1.2. Wstępne rozpoznanie. Uczeń rozpoznaje problematykę utworu.
2.3.1. Interpretacja. Uczeń przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją.

Komentarz

„Czarnoksiężnik z Archipelagu” to powieść wielowarstwowa, bogata w refleksje o charakterze filozoficznym, psychologicznym. Uczeń powinien wykazać się rozumieniem problematyki książki.

Słowa kluczowe

tekst literacki

Zadanie 12

Czy warto było przenieść się w świat Archipelagu? Napisz sprawozdanie z lektury.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Uczeń pisze sprawozdanie z lektury, odpowiadając w nim na postawione pytanie.

Wymaganie ogólne

3. Tworzenie wypowiedzi.Uczeń zyskuje coraz wyraźniejszą świadomość funkcji środków językowych, które służą formułowaniu wypowiedzi; zdobywa wiedzę o różnych odmianach polszczyzny i kształci umiejętność poprawnego wykorzystywania ich w różnych sytuacjach, pogłębia znajomość etyki mowy i etykiety języka; poznaje i tworzy nowe, coraz trudniejsze formy wypowiedzi.

Wymaganie szczegółowe

3.1.1. Mówienie i pisanie. Uczeń tworzy spójne wypowiedzi ustne (monologowe i dialogowe) oraz pisemne w następujących formach gatunkowych: urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie opowiadanie, opis sytuacji i przeżyć, zróżnicowany stylistycznie i funkcjonalnie opis zwykłych przedmiotów lub dzieł sztuki, charakterystyka postaci literackiej, filmowej lub rzeczywistej, sprawozdanie z lektury, filmu, spektaklu i ze zdarzenia z życia, rozprawka, podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja/ dostosowuje odmianę i style języka do gatunku, w którym się wypowiada.
3.1.2. Mówienie i pisanie. Uczeń stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat.

Komentarz

Sprawozdanie z lektury to rozbudowana wypowiedź, w której uczeń powinien wykazać się znajomością treści i formy utworu, a także przedstawić jego własną ocenę. Uczeń może w swojej pracy wykorzystać wnioski, do których doszedł podczas wykonywania poprzednich zadań.

Słowa kluczowe

tekst literacki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.