Fizyka

Wiązka zadań

Lokomotywa

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Julian Tuwim w wierszu „Lokomotywa” twierdził, że 

„… choćby przyszło tysiąc atletów

I każdy zjadłby tysiąc kotletów,

I każdy nie wiem jak się natężał,

To nie udźwigną - taki to ciężar!”

Pewnie nie udźwigną pociągu, ale przecież nie chodzi o to, by pociąg podnieść, lecz raczej o to, by ruszyć go z miejsca. W roku 1974 Belg John Massis dał radę własnymi siłami pociągnąć dwa wagony kolei nowojorskiej o łącznej masie około 80 ton.

W tabelce zebrano stwierdzenia na temat wyczynu belgijskiego atlety. Wskaż wśród nich prawdziwe i fałszywe.

  Stwierdzenia Prawda czy fałsz?
1. Nie jest możliwe, by człowiek poruszył z miejsca coś, co waży więcej od niego. `square`   Prawda  /  `square`   Fałsz
2. Siła oporów ruchu działająca na wagony musiała być znacznie mniejsza od ich ciężaru.  `square`   Prawda  /  `square`   Fałsz

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 - Fałsz

2 - Prawda

Wymaganie ogólne

3 Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych.

Wymaganie szczegółowe

1.3. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń podaje przykłady sił i rozpoznaje je w różnych sytuacjach praktycznych
1.12. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń opisuje wpływ oporów ruchu na poruszające się ciała.

Komentarz

Zadanie sprawdza, czy uczeń potrafi rozpoznać siły działające na poruszające się ciało i przewidzieć ich wpływ na ruch tego ciała. W przypadku tego zadania uczeń powinien dokładnie przeanalizować sytuację opisaną w treści i zrozumieć ją, aby wskazać prawidłowe odpowiedzi. Nie wystarczy tu sama znajomość treści zasad dynamiki Newtona, bez powiązania ich z kontekstem praktycznym i osadzenia w realiach otaczającego nas świata.

Całość zadania poprawnie rozwiązało 69% uczniów, przy czym łatwiejsze okazało się pytanie pierwsze – być może dlatego, że w życiu codziennym spotykamy się z sytuacjami, gdy człowiek musi poruszyć z miejsca przedmiot cięższy od niego samego. Przykładem takiej sytuacji może być przesuwanie mebli lub pchanie samochodu. Prawidłowo odpowiedziało na to pytanie aż 87% uczniów.

Nieco więcej problemów sprawiło uczniom kolejne pytanie – tutaj poprawnej odpowiedzi udzieliło 74% badanej populacji. Udzielenie poprawnej odpowiedzi na to pytanie wymagało tylko krytycznego spojrzenia na możliwości fizyczne atlety. Żaden człowiek nie jest w stanie podnieść ciężaru 80 ton, ale dzięki kołom opory ruchu są wielokrotnie mniejsze od ciężaru wagonów. W przeciwnym razie pokaz siły atlety nie mógłby się skończyć sukcesem.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.