Geografia

Wiązka zadań

Korytarz ekologiczny

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Autostrady, czyli drogi pozbawione kolizyjnych skrzyżowań, budowane są w Europie Zachodniej od lat dwudziestych XX wieku. Jednak dopiero od lat osiemdziesiątych na szeroką skalę stosuje się rozwiązania zmniejszające uciążliwość autostrad dla środowiska. Zdjęcie poniżej wykonano krótko po otwarciu odcinka autostrady z dwoma wiaduktami.

Źródło: http://www.zwarts.jansma.nl/image/593/3018-625-469.jpg

Zaznacz prawidłowe stwierdzenia tak, by zdanie w całości było prawdziwe.

(1) Ten odcinek autostrady został najprawdopodobniej zbudowany

`square` A.   później niż w 1980 r.,

`square` B.   wcześniej niż w 1980 r.,

(2) ponieważ na zdjęciu widać

`square` A.   rozległe lasy, nie wycięte przez człowieka.

`square` B.   małe natężenie ruchu samochodowego.

`square` C.   korytarz ekologiczny.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1: A;

2: C.

Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Zadanie wymaga od ucznia umiejętności wyboru informacji z tekstu źródłowego oraz wnioskowania na podstawie ilustracji. Złożone jest z dwóch części, w każdej z nich należy wskazać jedną poprawną odpowiedź.

W pierwszej części zadania (1) uczeń miał wskazać na podstawie załączonego tekstu i analizy ilustracji, w których latach zbudowany został fragment autostrady widoczny na zdjęciu. Zadanie to wymagało umiejętności wyszukania i wyboru informacji, a następnie – dopasowania jej do ilustracji. Trudność mogła sprawić analiza tekstu – nie każdy z uczniów być może zrozumiał, czym są „rozwiązania zmniejszające uciążliwość autostrad dla środowiska”. Na zdjęciu można zauważyć, że nad autostradą wybudowana została estakada, pokryta odpowiednio dobraną roślinnością. Jest to jeden z przykładów rozwiązań projektowych, które mają zmniejszyć uciążliwość autostrad dla środowiska. Budowla ta ma funkcję przejścia dla dużych zwierząt oraz działa kompensująco w krajobrazie przez nasadzenia roślinności. W tej części zadania prawie trzy czwarte uczniów wskazało poprawny wariant odpowiedzi – A, wykazując że rozumieją, jaką rolę pełnią nowsze konstrukcje autostrad. Uczniowie, którzy wskazali błędną odpowiedź B, prawdopodobnie nie zrozumieli tekstu źródłowego lub nie przeczytali go wystarczająco dokładnie.

Druga część zadania (2) jest uzasadnieniem wyboru dokonanego w części pierwszej. Dla ponad 27% uczniów działaniami kojarzącymi się z niwelowaniem uciążliwości autostrad były rozległe lasy (odpowiedź A). Jest to dobre skojarzenie, ale nie do końca. Rzeczywiście, po wybudowaniu inwestycji liniowych często prowadzi się w wielu miejscach nasadzenia, jednak widoczny na ilustracji las wyraźnie jest częścią dużego kompleksu i nie został nasadzony po wybudowaniu tego odcinka autostrady.

Drugą odpowiedź (B) wskazało niespełna 20% uczniów. Wybór tej odpowiedzi sugeruje, że uczniowie mogli nie doczytać tekstu do końca i zaznaczyć taką odpowiedź, która przychodzi im na myśl po dosłownej analizie ilustracji. Bo rzeczywiście na załączonej do zadania fotografii natężenie ruchu samochodowego jest niewielkie. Jednak nie można twierdzenia o niewielkim ruchu samochodów opierać na chwili utrwalonej na zdjęciu. Być może fotograf uchwycił moment, gdy rzeczywiście ruch był niewielki, na przykład z powodu pory dnia lub jakiegoś święta.

W trzeciej  odpowiedzi (C) zamieszczono poprawne wyjaśnienie („korytarz ekologiczny”), które wskazało 48% uczniów. Warto w tym miejscu dodać, że korytarz ekologiczny to nie tylko porośnięta zielenią budowla, która jest wyraźnie widoczna na zdjęciu. Tego typu duże budowle, dzięki którym zwierzęta mogą przemieszczać się nad liniowymi inwestycjami terenowymi (drogami czy kolejami) nazywa się przejściami krajobrazowymi, wśród których można wymienić m.in. mosty ekologiczne. Właśnie taki most widoczny jest na fotografii. Sam korytarz ekologiczny to obszar wyznaczony w terenie, w którym z większą częstotliwością mogą przemieszczać się zwierzęta. Prawdopodobnie w trakcie wskazywania poprawnego rozwiązania uczniowie połączyli oba terminy (mostu ekologicznego z korytarzem ekologicznym).

Zadanie rozwiązało ponad 44% uczniów, udzielając poprawnej odpowiedzi w każdym wierszu zadania. Może to wskazywać, że uczniowie, którzy w pierwszej części udzielili dobrej odpowiedzi, nie potrafili wskazać poprawnego wyjaśnienia. Możliwe, że dla rozwiązania tego zadania miało także znaczenie umieszczenie w drugim wierszu odpowiedzi błędnej, ale dla uczniów wystarczająco prawdopodobnej.

Zaletą zadania jest pokazywanie rozwiązań komunikacyjnych uwzględniających warunki środowiska naturalnego, w których przyszło nam gospodarować.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.