Geografia

Wiązka zadań

Miasta UNESCO

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Dopasuj fotografie i opisy miast z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO do nazw miast, na terenie których obiekty te się znajdują.

A. Miasto prawie doszczętnie zniszczone w czasie II wojny światowej. Odbudowane i zrekonstruowane stanowi współcześnie jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w Polsce.

B. Dawna siedziba królów. Znajduje się tu wiele zabytkowych kamienic, pałaców i kościołów. Ważnym elementem miasta jest średniowieczna żydowska dzielnica Kazimierz.

C. Miasto dokładnie zaplanowane architektonicznie. Stworzone w XVI wieku od podstaw na wzór włoskiego miasta idealnego. Posiada kwadratowy rynek o wymiarach 100 na 100 m.

Fotografia 1.

Źródło: Wikimedia Commons, Mceurytos

Fotografia 2.

Źródło: Wikimedia Commons, Alina Zienowicz

Fotografia 3.

Źródło: Wikimedia Commons, Pko

 

Nazwa miasta  Opis Fotografia
Kraków  `square`A / `square`B / `square`C `square`1 / `square`2 / `square`3
Warszawa  `square`A / `square`B / `square`C `square`1 / `square`2 / `square`3
Zamość  `square`A / ` ` `square`B / ` ` `square`C `square`1 / `square`2 / `square`3

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Kraków: B, 3;

Warszawa: A, 2;

Zamość: C, 1

Wymaganie ogólne

1.2 Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów i danych statystycznych i tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.
4.1 Kształtowanie postaw. Uczeń rozwija w sobie ciekawość świata poprzez zainteresowanie własnym regionem, Polską, Europą i światem.
4.2 Kształtowanie postaw. Uczeń rozwija świadomość wartości i poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i kulturowe własnego regionu i Polski.

Wymaganie szczegółowe

6.6. Wybrane zagadnienia geografii gospodarczej Polski. Uczeń wykazuje na przykładach walory turystyczne Polski oraz opisuje obiekty znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości.

Komentarz

Zadanie jest ilustrowane zdjęciami popularnych polskich obiektów turystycznych znajdujących się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Krótkie opisy dotyczą miast, w których te obiekty się znajdują. Zadanie sprawdza umiejętność analizy fotografii i tekstów – należy połączyć nazwę miasta z opisem i zdjęciem obiektu. Aby zrobić to poprawnie, trzeba rozpoznać opisywane miasto i przedstawiony na zdjęciu obiekt.

Opis A dotyczy Warszawy. Jeśli informacja o zniszczeniach, odbudowie i popularności turystycznej nie jest wystarczająca, to w pierwszej kolejności należy odpowiednio przyporządkować pozostałe opisy do Krakowa i Zamościa.

Dla prawidłowego przypisania opisu B do Krakowa kluczowa jest informacja o średniowiecznej dzielnicy żydowskiej – Kazimierzu. Dawną siedzibą królów była także Warszawa.

Żeby połączyć opis C z Zamościem, należy pamiętać, że jest to klasyczny przykład zachowanego miasta renesansowego wzorowanego na miastach włoskich.

Analiza fotografii może rodzić pewne trudności. Najłatwiej rozpoznać obiekty na zdjęciu 2. Jest to fragment warszawskiej Starówki z Zamkiem Królewskim i Kolumną Zygmunta. Na ilustracji 3. widać duży fragment Sukiennic w Krakowie. Jest to jeden z najbardziej znanych budynków krakowskiego Starego Miasta. Zdjęcie 1. przedstawia renesansowy Ratusz w Zamościu w sąsiedztwie kamieniczek okalających rynek. Wszystkie przedstawione obiekty powinny być znane uczniom, ponieważ są klasycznymi obiektami zabytkowymi, oraz znajdują się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Konieczność znajomości i umiejętności opisywania tych obiektów została zawarta w punkcie 6.6. wymagań podstawy programowej szkoły gimnazjalnej.

Zadanie zalecane jest do pracy na lekcji. Podane fotografie najlepiej wyświetlić w dużym formacie, można użyć dodatkowych zdjęć, np. widoku tych samych obiektów w szerszej perspektywie z lotu ptaka.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.