Geografia

Wiązka zadań

Mapa Polski

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Mariusz spóźnił się na lekcję geografii. Gdy zajmował miejsce, usłyszał, jak kolega odczytał z mapy w atlasie informację, że Łódź leży na wysokości około 300 m n.p.m.

Na której z map Mariusz powinien otworzyć atlas, by znaleźć tę informację?

`square`A. Polska. Mapa hipsometryczna.

`square`B. Klimat Polski.

`square`C. Gospodarka Polski.

`square`D. Geologia i tektonika.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A

Wymaganie ogólne

1.2 Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów i danych statystycznych i tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.

Wymaganie szczegółowe

1.5. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń dobiera odpowiednią mapę w celu uzyskania określonych informacji geograficznych.
1.8. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń analizuje i interpretuje treści map ogólnogeograficznych, tematycznych, turystycznych.

Komentarz

Zadanie sprawdza umiejętność doboru odpowiedniego źródła informacji geograficznej, a dokładnie – właściwej mapy. Treść zadania dotyczy sytuacji, która może przydarzyć się każdemu uczniowi — spóźnienia na lekcję.

Aby rozwiązać zadanie, uczeń musi powiązać informację dotyczącą położenia Łodzi względem poziomu morza z rodzajem mapy, z której można ją odczytać. Fragment tekstu: „Łódź leży na wysokości około 300 m n.p.m.” pozwala wykluczyć odpowiedzi B, C i D. W dystraktorach tych wymieniane są mapy tematyczne, na których do poprawnej prezentacji treści nie jest wymagane ukazanie ukształtowania powierzchni. Dodatkowo wszystkie wymienione mapy dotyczą obszaru całej Polski, zamieszczone są w atlasie, więc ich skala nie może być zbyt szczegółowa. Na żadnej z tych map nie znajdziemy informacji dotyczącej wysokości bezwzględnej danego punktu. Wybór poprawnej odpowiedzi może więc nastąpić na drodze eliminacji. W pełni przemyślany wybór wymaga jednak od ucznia znajomości założeń mapy hipsometrycznej, która przy pomocy poziomic i barw ukazuje ukształtowanie lądów. W czasie pracy z zadaniem warto przypomnieć uczniom, że punktem zerowym, do którego odnoszą się wszystkie wysokości prezentowane na mapie hipsometrycznej, jest poziom morza. Można dodatkowo dobrać kolejne przykłady treści z innych map, tworząc wiązkę zadań ćwiczących u uczniów umiejętność odszukiwania właściwej mapy w atlasie.

 

Słowa kluczowe

atlas | mapa hipsometryczna | Polska

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.