Fizyka

Wiązka zadań

Pomiar siły wyporu

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Agnieszka przywiązała mosiężną figurkę słonia do siłomierza, a następnie – korzystając z naczynia z wodą – wykonała pomiary sił w czterech sytuacjach przedstawionych na rysunkach.

Siła wyporuAutor: W. Grajkowski                                                                          Źródło: zasoby własne IBE

(I)  Aby obliczyć wartość siły wyporu działającej na figurkę w sytuacji 1, należy odjąć od wartości pomiaru w sytuacji

`square`  A. 1
`square`  B. 2
`square`  C. 3
`square`  D. 4

(II)  wartość pomiaru w sytuacji

`square`  A. 1.
`square`  B. 2.
`square`  C. 3.
`square`  D. 4.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

I. D
II. A

Wymaganie ogólne

1 Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.
2 Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników.

Wymaganie szczegółowe

3.8. Właściwości materii. Uczeń analizuje i porównuje wartości sił wyporu dla ciał zanurzonych w cieczy lub gazie
3.9. Właściwości materii. Uczeń wyjaśnia pływanie ciał na podstawie prawa Archimedesa.
9.3. Wymagania doświadczalne. Uczeń dokonuje pomiaru siły wyporu za pomocą siłomierza (dla ciała wykonanego z jednorodnej substancji o gęstości większej od gęstości wody)

Komentarz

Zadanie związane jest bezpośrednio z punktem 9.3 podstawy programowej. Uczniowie na lekcjach powinni wykonać podobne doświadczenie. Zadanie sprawdza, czy uczniowie potrafią prawidłowo zmierzyć siłę wyporu.

Zdolny uczeń – być może – byłby w stanie poradzić sobie z tym zadaniem posługując się wyłącznie wiedzą teoretyczną, jednak wykonanie doświadczenia powinno w znacznym stopniu to ułatwić. Wyniki badań pilotażowych (ogólnopolska próba dla tego badania wynosiła 3020 uczniów) sugerują wyraźnie, że takiego ułatwienia brak – najprawdopodobniej z powodu niewykonywania takich pomiarów na lekcjach.

W części pierwszej 13% uczniów wybrało odpowiedź „A”, 23% – odpowiedź „B”, 35%, odpowiedź „C” i 28% – odpowiedź „D”. W drugiej części wybory uczniów rozkładały się następująco: A – 10%, B – 35%, C – 33%, D – 20%. W pełni poprawnie (udzielając prawidłowych odpowiedzi w obu częściach zadania) zadanie zostało rozwiązane przez zaledwie 1% badanych uczniów. Warto nadmienić, że prawdopodobieństwo (przypadkowego) poprawnego rozwiązania wynosi dla tego zadania około 6%. Na uwagę zasługuje też fakt, że wskazanie w którejkolwiek części zadania sytuacji 2 i 3 świadczy o braku elementarnej wiedzy na temat sposobu pomiaru siły wyporu.

Zadanie rozwiązywane było przez uczniów uczonych jeszcze według starej podstawy programowej – która nie zawiera obowiązkowych doświadczeń. Być może to jest przyczyną tak słabego wyniku.

Słowa kluczowe

pomiar | siła wyporu

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.